• Odbierz prezent
ARCTIC PAPER S.A.: Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. (2021-05-20 17:20)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia: 2021-05-20
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Arctic Paper S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 20 maja 2021 roku członek Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. Pani Dorota Raben złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
Zgodnie z treścią oświadczenia rezygnacja stanie się skuteczna z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A. obejmującego porządkiem obrad zatwierdzenie dokumentów sprawozdawczych Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.
W oświadczeniu nie podano przyczyn rezygnacji.

Podstawa prawna przekazania raportu:
§5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report number 14/2021

Dated: May 20th 2021

Subject: Resignation from the function of a member of the Supervisory Board of Arctic Paper S.A.

General legal basis:

Article 56 clause 1 item 2 of Public Offering Act – current and periodic information

Content:

Management Board of Arctic Paper S.A.(“Company”, “Issuer”) herewith announces that on 20th May 2021 the Member of the Supervisory Board of Arctic Paper S.A. Ms. Dorota Raben, resigned from her function in Supervisory Board of the Company. According to the statement, the resignation will become effective as of the date of the Annual General Meeting of Arctic Paper S.A. including the agenda, approving the Company's financial statements for the financial year ended December 31, 2020.

The statement did not state the reasons for the resignation.

Specific legal basis:

§5, item 4 of Minister of Finance directive on current and periodic information provided by issuers of securities, and on conditions of equivalence of information required to be provided under non-Member State law.ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)ARCTIC PAPER S.A.
Przemysł inne (pin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)66 - 470
Kostrzyn na Odrą(kod pocztowy)
(miejscowość)Fabryczna
1(ulica)
(numer)+48 61 62 62 000
+48 61 62 62 002(telefon)

(fax)biuro@arcticpaper.com
www.arcticpaper.com(e-mail)

(www)599-30-51-607
080262255(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-05-20Michał JarczyńskiPrezes Zarządu


2021-05-20Goran EklundCzłonek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk