• Odbierz prezent
ARCTIC PAPER S.A.: Realizacja całkowitego wcześniejszego wykupu Obligacji serii A Arctic Paper S.A. (2021-03-01 18:15)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-01
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Realizacja całkowitego wcześniejszego wykupu Obligacji serii A Arctic Paper S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Arctic Paper S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 05/2021 z dnia 8 lutego 2021 r., niniejszym informuje o wcześniejszym wykupie wszystkich obligacji serii A (oznaczonych kodem ISIN: PLARTPR00038) ("Obligacje").
Wcześniejszy wykup Obligacji został przeprowadzony w dniu 1 marca 2021 roku ("Dzień Wcześniejszego Wykupu"). W Dniu Wcześniejszego Wykupu Emitent wykupił 100.000 (słownie: sto tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 58.500.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów pięćset złotych).
Spółka informowała o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 24/2016 z dnia 30 września 2016 roku.Podstawa prawna przekazania raportu:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 08/2021

Date of preparation: 1st March 2021

Subject: Complete early redemption of series A Bonds of Arctic Paper S.A.

General legal basis:

Art. 17 sec. 1 MAR – inside information

Content:

The Management Board of Arctic Paper S.A. (“Company”, “Issuer”), in reference to the current report no. 05/2021 dated February 8th, 2021, hereby inform about the early redemption of all A series bonds (ISIN code PLARTPR00038) ("Bonds").

The early redemption of the Bonds took place on March 1st, 2021 ("Early Redemption Date"). On the Early Redemption Date the Issuer redeemed 100,000 (in words: one hundred thousand) Bonds with the total nominal amount of PLN 58,500,000 (in words: fifty eight million five hundred thousand zloty).

The Company informed about the issue of the Bonds in the current report no. 24/2016 dated September 30th, 2016.

Specific legal basis:

Art. 17 sec. 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)ARCTIC PAPER S.A.
Przemysł inne (pin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)66 - 470
Kostrzyn na Odrą(kod pocztowy)
(miejscowość)Fabryczna
1(ulica)
(numer)+48 61 62 62 000
+48 61 62 62 002(telefon)

(fax)biuro@arcticpaper.com
www.arcticpaper.com(e-mail)

(www)599-30-51-607
080262255(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-01Michał JarczyńskiPrezes Zarządu


2021-03-01Goran EklundCzłonek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk