• Odbierz prezent
ARCTIC PAPER S.A.: Publikacja raportu za dwa kwartały 2021 roku  przez spółkę zależną (2021-07-22 10:15)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr25/2021
Data sporządzenia: 2021-07-22
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Publikacja raportu za dwa kwartały 2021 roku przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Arctic Paper S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 22 lipca 2021 roku Zarząd spółki zależnej Rottneros AB („Rottneros”), notowanej na szwedzkiej giełdzie papierów wartościowych w Sztokholmie NASDAQ, dokonał publikacji raportu za dwa kwartały 2021 roku o następujących parametrach:

Za dwa kwartały 2021

MLN PLN

Przychód 507
EBITDA 75
Wynik netto 35

MLN SEK

Przychód 1.133
EBITDA 167
Wynik netto 79

EBITDA - Zysk operacyjny przed umorzeniem, amortyzacją i odpisami
Zarząd Arctic Paper S.A. wskazuje, że powyższe wyniki spółki zależnej będą stanowiły istotną część skonsolidowanych wyników za dwa kwartały roku 2021 osiągnięte przez Grupę Arctic Paper.

Podstawa prawna przekazania raportu:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report number 25/2021

Dated: July 22nd 2021

Subject: Publication of interim 2Q 2021 report by subsidiary company

General legal basis:

Art. 17 sec. 1 of MAR – inside information

Content:

Management Board of Arctic Paper S.A.(“Company”, “Issuer”) herewith announces that on 22nd July 2021 the Management of the Company’s subsidiary Rottneros AB (“Rottneros”), which is listed on NASDAQ Stockholm, has published the interim 2Q 2021 report with the following parameters:

YTD 2Q 2021

MLN PLN

Revenues 507
EBITDA 75
Net result 35

MLN SEK

Revenues 1,133
EBITDA 167
Net result 79

EBITDA - Operating income before depreciation, amortization and impairment charges.

Management Board of Arctic Paper S.A. indicates that above Company’s subsidiary results will constitute a signi
ficant part of Arctic Paper Group’s consolidated interim 2Q2021 results.

Specific legal basis:

Art. 17 sec. 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.


ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)ARCTIC PAPER S.A.
Przemysł inne (pin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)66 - 470
Kostrzyn na Odrą(kod pocztowy)
(miejscowość)Fabryczna
1(ulica)
(numer)+48 61 62 62 000
+48 61 62 62 002(telefon)

(fax)biuro@arcticpaper.com
www.arcticpaper.com(e-mail)

(www)599-30-51-607
080262255(NIP)

(REGON)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-22Michał JarczyńskiPrezes Zarządu
2021-07-22Goran EklundCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk