• Odbierz prezent
ARCTIC PAPER S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arctic Paper S.A. (2021-06-22 18:01)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr23/2021
Data sporządzenia: 2021-06-22
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arctic Paper S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki Arctic Paper S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”) w dniu 22 czerwca 2021 roku.

Akcjonariusz
NEMUS HOLDING AB

Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ
40 366 449

Liczba głosów z akcji zarejestrowanych na ZWZ
40 366 449

Udział w liczbie głosów na ZWZ
99,56%

Udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce
58,26%Podstawa prawna przekazania raportu:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej - WZA lista powyżej 5%


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report no 23/2021

Dated: 22nd June 2021

Subject: Shareholders holding no less than 5% of number of votes at the Ordinary Shareholders Meeting of Arctic Paper S.A.

General legal basis:

Article 70 section 3 of Public Offering Act

Contents:

The Management Board of Arctic Paper S.A. („the Company”) makes public the information regarding the list of shareholders holding no less than 5% of number of votes at the Ordinary Shareholders Meeting (“OSM”) from 22 June 2021.

Shareholder
NEMUS HOLDING AB

Number of votes registered at OSM
40 366 449

Number of votes from shares registered at OSM
40 366 449

Share in number of votes at OSM
99,56%

Share in total number of votes in the Company
58,26%

Legal basis for publishing of the report:

Article 70 section 3 of Public Offering Act

ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARCTIC PAPER S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
66 - 470Kostrzyn na Odrą
(kod pocztowy)(miejscowość)
Fabryczna1
(ulica)(numer)
+48 61 62 62 000+48 61 62 62 002
(telefon)(fax)
biuro@arcticpaper.comwww.arcticpaper.com
(e-mail)(www)
599-30-51-607080262255
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-22Michał JarczyńskiPrezes Zarządu
2021-06-22Goran EklundCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk