• Odbierz prezent
ARCHICOM S.A.: Zgłoszenia kandydatur na stanowiska Członków Rady Nadzorczej Spółki (2021-04-01 17:35)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia:2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
ARCHICOM S.A.
Temat
Zgłoszenia kandydatur na stanowiska Członków Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Archicom S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2021 z dnia 16 marca 2021 roku informuje, że do Spółki wpłynęły zawiadomienia o zgłoszeniach kandydatur na stanowiska Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Kandydatura Pana Nicklasa Lindberga została zgłoszona przez DKR Invest S.A.
Kandydatura Pana Macieja Drozda została zgłoszona przez DKR Invest S.A.
Kandydatura Pani Małgorzaty Turek została zgłoszona przez DKR Investment Sp. z o.o.
Kandydatura Pana Rafała Mazurczaka została zgłoszona przez DKR Investment Sp. z o.o.

Życiorysy kandydatów zawierające opisy wykształcenia i kwalifikacji oraz przebiegu pracy zawodowej stanowią załączniki do niniejszego zgłoszenia.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgody na kandydowanie i sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Ponadto wszyscy kandydaci oświadczyli, iż nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym).

Wszyscy kandydaci pełnią funkcję Członków Zarządu w spółce konkurencyjnej Echo Investment S.A. , przy czym Pan Nicklas Lindberg jest Prezesem Zarządu a Pan Maciej Drozd Wiceprezesem Zarządu Echo Investment SA.

Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Nicklas Lindberg_CV_PL.pdfŻyciorys Nicklas Lindberg
Maciej Drozd_CV_PL.pdfŻyciorys Maciej Drozd
Małgorzata_Turek_CV_PL.pdfŻyciorys Małgorzata Turek
Rafał Mazurczak_CV_PL.pdf Życiorys Rafał Mazurczak

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARCHICOM S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-416Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gen. R. Traugutta45
(ulica)(numer)
+48 71 78 58 800+48 71 78 58 801
(telefon)(fax)
www.archicom.pl
(e-mail)(www)
8982100870020371028
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Tomasz Ślęzak
Członek Zarządu
2021-04-01Artur WięznowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk