• Odbierz prezent
ARCHICOM S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Archicom S.A. (2021-07-27 13:19)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr45/2021
Data sporządzenia:2021-07-27
Skrócona nazwa emitenta
ARCHICOM S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Archicom S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), informuje, iż w dniu 27 lipca 2021 r. Spółka otrzymała zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki i udziału w ogólnej liczbie głosów zgodnie z przepisem art. 77 ust. 7 w zw. z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Zawiadomienie”) od Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, adres: Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, Polska („Echo”).

Zgodnie z treścią Zawiadomienia, w wyniku zawarcia w dniu 23 lipca 2021 r. oraz rozliczenia w dniu 26 lipca 2021 r. transakcji nabycia akcji Spółki objętych zapisami złożonymi w ramach wezwania ogłoszonego przez Echo w dniu 17 czerwca 2021 r., Echo nabyło 2 akcje zwykłe na okaziciela serii A Spółki, odpowiadające ok. 0,01 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniające do 2 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co odpowiada ok. 0,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Dotychczas posiadany udział Echo zmienił się o ok. 0,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i osiągnął łącznie 66% liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Załącznik_RB Nr 45_21_Zawiadomienie Echo art. 77(7) ustawy o ofercie.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARCHICOM S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-416Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gen. R. Traugutta45
(ulica)(numer)
+48 71 78 58 800+48 71 78 58 801
(telefon)(fax)
www.archicom.pl
(e-mail)(www)
8982100870020371028
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-27Waldemar OlbrykPrezes Zarządu
2021-07-27Rafał ZbochCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk