• Odbierz prezent
ARCHICOM S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Archicom S.A. (2021-04-22 19:54)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr29/2021
Data sporządzenia:2021-04-22
Skrócona nazwa emitenta
ARCHICOM S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Archicom S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2021 r. Spółka otrzymała zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki zgodnie z przepisem art. 69a ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Zawiadomienia”) od (i) Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, adres: Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce („Echo”), (ii) Lisala sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Litewska 1, 00-581 Warszawa, (iii) WING IHC Zrt. z siedzibą w Budapeszcie, Węgry, adres: Máriássy utca 7, 1095 Budapeszt, Węgry, (iv) WINGHOLDING Zrt. z siedzibą w Budapeszcie, Węgry, adres: Máriássy utca 7, 1095 Budapeszt, Węgry, (v) Dayton-Invest Kft. z siedzibą w Budapeszcie, Węgry, adres: Honvéd u. 20, 1055 Budapeszt, Węgry oraz (vi) Pana Tibor Veres, adres do doręczeń: Honvéd u. 20, 1055 Budapeszt, Węgry (łącznie „Zawiadamiający”).

Zgodnie z treścią Zawiadomień, w wyniku zawarcia w dniu 22 kwietnia 2021 r. przez Echo, jako kupującego, oraz p. Dorotę Jarodzką-Środka, p. Kazimierza Śródkę oraz p. Rafała Jarodzkiego, jako sprzedających, przyrzeczonej umowy sprzedaży wszystkich udziałów w kapitale zakładowym DKR Investment sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu oraz wszystkich akcji w kapitale zakładowym DKR Invest S.A. z siedzibą we Wrocławiu, tj. podmiotów będących akcjonariuszami Spółki („Transakcja”), doszło do pośredniego nabycia przez Zawiadamiających łącznie 4.093.888 akcji imiennych serii B1 uprzywilejowanych co do głosu oraz 12.851.599 akcji zwykłych na okaziciela serii A, tj. łącznie 16.945.487 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących łącznie około 66,01% kapitału zakładowego i uprawniających łącznie do 21.039.375 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 65,99% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zawiadomienia stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Dayton-Invest notification.pdfDayton-Invest notification
Echo Notification.pdfEcho Notification
Lisala Notification.pdfLisala Notification
Tibor Veres Notification.pdfTibor Veres Notification
Wingholding Notification.pdfWingholding Notification
Wing IHC Notification.pdfWing IHC Notification
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARCHICOM S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-416Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gen. R. Traugutta45
(ulica)(numer)
+48 71 78 58 800+48 71 78 58 801
(telefon)(fax)
www.archicom.pl
(e-mail)(www)
8982100870020371028
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-22Tomasz ŚlęzakCzłonek Zarządu
2021-04-22Artur WięznowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk