• Odbierz prezent
ARCHICOM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR (2021-04-19 15:54)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr25/2021
Data sporządzenia:2021-04-19
Skrócona nazwa emitenta
ARCHICOM S.A.
Temat
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd spółki ARCHICOM S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 19 kwietnia 2021 r. wpłynęła do Spółki, od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Spółce, notyfikacja sporządzona w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze. zm.) („MAR”).

Zarząd Emitenta treść notyfikacji przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Powiadomienie o transakcjach o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporzadzenia MAR.pdfTreść notyfikacji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARCHICOM S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-416Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gen. R. Traugutta45
(ulica)(numer)
+48 71 78 58 800+48 71 78 58 801
(telefon)(fax)
www.archicom.pl
(e-mail)(www)
8982100870020371028
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-19Tomasz Ślęzak
Członek Zarządu
2021-04-19Artur WięznowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk