• Odbierz prezent
ARCHICOM S.A.: Informacja o sprzedaży lokali i lokalach wydanych w Grupie Archicom w I kwartale 2021 roku (2021-04-08 10:25)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia: 2021-04-08
Skrócona nazwa emitenta
ARCHICOM S.A.
Temat
Informacja o sprzedaży lokali i lokalach wydanych w Grupie Archicom w I kwartale 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Archicom S.A. (Spółka, Emitent) po zebraniu danych od spółek zależnych realizujących inwestycje deweloperskie informuje, że sprzedaż spółki w I kwartale 2021 roku wyniosła 377 lokali w stosunku do 246 lokali mieszkaniowych sprzedanych w analogicznym kwartale 2020 roku.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w I kwartale 2021 roku zawarto 114 umów notarialnych przeniesienia własności i sprzedaży lokali w porównaniu do 317 wydanych w analogicznym okresie 2020 roku.

Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2021 w sprawie „Zakończenia przeglądu opcji strategicznych oraz zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów i akcji dotyczącej pośredniego nabycia pakietu większościowego akcji w Archicom S.A., przedwstępnej umowy sprzedaży akcji w Archicom Polska S.A., przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w Archicom Studio Projekt sp. z o.o. oraz wystąpienia przez Archicom S.A. (jako komandytariusza) z Archicom Studio Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.” Zarząd Spółki informuje, że przedstawione dane sprzedażowe dla Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za I kwartał rok 2021 oraz dane referencyjne za analogiczny okres roku 2020 uwzględniają planowaną restrukturyzację Grupy Kapitałowej Archicom S.A. (w tym w szczególności sprzedaż akcji Emitenta w kapitale zakładowym Archicom Polska S.A.), do której ma dojść przed zamknięciem transakcji sprzedaży udziałów i akcji dotyczącej pośredniego nabycia pakietu większościowego akcji w kapitale zakładowym Emitenta opisanej w wyżej wymienionym raporcie bieżącym nr 9/2021.MESSAGE (ENGLISH VERSION)ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARCHICOM S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-416Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gen. R. Traugutta45
(ulica)(numer)
+48 71 78 58 800+48 71 78 58 801
(telefon)(fax)
www.archicom.pl
(e-mail)(www)
8982100870020371028
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-08Tomasz Ślęzak
Członek Zarządu
2021-04-08Artur WięznowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk