• Odbierz prezent
ARCHICOM S.A.: Decyzja dotycząca przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2021 roku (2021-04-08 15:05)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2021
Data sporządzenia: 2021-04-08
Skrócona nazwa emitenta
ARCHICOM S.A.
Temat
Decyzja dotycząca przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 56/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym podjęła uchwalę w przedmiocie zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 1/XII/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r., w ten sposób, że podmiot wybrany do przeprowadzenia przeglądów oraz badań sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Archicom S.A., przeprowadzi badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze roku 2021, zamiast przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze roku 2021.

W związku z powyższym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze roku 2021, zostanie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe Spółki wraz ze sprawozdaniem firmy audytorskiej z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia aneksu do umowy zawartej dnia 23 maja 2018 r. nr 6979/10 ze spółką Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, w zakresie dotyczącym przeprowadzenia przez w/w podmiot badania (zamiast przeglądu) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze roku 2021.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARCHICOM S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-416Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gen. R. Traugutta45
(ulica)(numer)
+48 71 78 58 800+48 71 78 58 801
(telefon)(fax)
www.archicom.pl
(e-mail)(www)
8982100870020371028
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-08Artur WięznowskiCzłonek Zarządu
2021-04-08Tomasz ŚlęzakCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk