• Odbierz prezent
ARCHE S.A.: Niedojście do zawarcia umowy sprzedaży (2023-09-22 14:17)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr26/2023
Data sporządzenia: 2023-09-22
Skrócona nazwa emitenta
ARCHE S.A.
Temat
Niedojście do zawarcia umowy sprzedaży
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd „ARCHE” S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że nie doszło do nabycia przez „ARCHE” S.A.:
1. użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Szklarskiej Porębie, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 26/1, w obrębie ewidencyjnym 0005 o obszarze wynoszącym 5.829,00 m2, dla których to praw Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr JG1J/00094734/7,
2. użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Szklarskiej Porębie, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 26/2, w obrębie ewidencyjnym 0005 o obszarze wynoszącym 13.932,00 m2, dla których to praw Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr JG1J/00039176/4,
3. nieruchomości gruntowej, położonej w Szklarskiej Porębie, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 2, o obszarze wynoszącym 2.460,00 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr JG1J/00089626/9,
4. użytkowana wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Szklarskiej Porębie, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 6 o obszarze wynoszącym 6.335,00 m2, dla których to praw Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr JG1J/00072135/8.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ARCHE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARCHE S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-801Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Puławska361
(ulica)(numer)
+48 22 319 80 80+48 22 319 80 81
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
821-16-39-335
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-09-22Władysław GrochowskiPrezes ZarząduWładysław Grochowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk