• Odbierz prezent
AQUA: Zgoda Rady Nadzorczej Spółki na zamianę nieruchomości pomiędzy AQUA S.A. a Gminą Bielsko-Biała w celu realizacji inwestycji. (2021-03-19 14:33)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021ESPI
Data sporządzenia: 2021-03-19
Skrócona nazwa emitenta
AQUA
Temat
Zgoda Rady Nadzorczej Spółki na zamianę nieruchomości pomiędzy AQUA S.A. a Gminą Bielsko-Biała w celu realizacji inwestycji.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej informuje, że Rada Nadzorcza „AQUA” S.A. na posiedzeniu w dniu 19 marca 2021 r. podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy „AQUA” S.A. a Gminą Bielsko-Biała. Powyższa zamiana nieruchomości umożliwi „AQUA” S.A. realizację inwestycji – Parku Edukacji Ekologicznej „AQUA”, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 13/2020 z dnia 13 listopada 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-19
Krzysztof Michalski
Prezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk