• Odbierz prezent
AQUA: Uchylenie postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 3.02.2021 r. o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia Veolia Voda (Sofia) B.V. i oddalenie wniosku tego akcjonariusza o udzielenie zabezpieczenia. (2021-03-18 14:57)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021ESPI
Data sporządzenia: 2021-03-18
Skrócona nazwa emitenta
AQUA
Temat
Uchylenie postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 3.02.2021 r. o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia Veolia Voda (Sofia) B.V. i oddalenie wniosku tego akcjonariusza o udzielenie zabezpieczenia.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd AQUA S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 3/2021 z dnia 16.02.2021 r., informuje, iż Sąd Okręgowy w Katowicach, po zapoznaniu się z zażaleniami złożonymi przez Spółkę i Gminę Bielsko-Biała, w dniu 10.03.2021 r. wydał postanowienie o uchyleniu postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 3.02.2021 r. o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia Veolia Voda (Sofia) B.V. („Veolia”) o ustalenie, że Gmina Bielsko-Biała utraciła i nie może wykonywać prawa głosu z 6.631.553 akcji Spółki („Postanowienie o uchyleniu zabezpieczenia”).
Na mocy Postanowienia o uchyleniu zabezpieczenia, Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił również wniosek Veolia o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o ustalenie, że Gmina Bielsko-Biała utraciła i nie może wykonywać prawa głosu z 6.631.553 akcji Spółki (opisanego dokładnie w raporcie Spółki ESPI nr 3/2021).
Wobec powyższego, wedle najlepszej wiedzy Spółki, nie istnieje żadne orzeczenie sądu powszechnego, które swoją sentencją potwierdzałoby rozpowszechnianą przez Veolia tezę o utracie przez Gminę Bielsko-Biała możliwości wykonywania prawa głosu z jakichkolwiek akcji Spółki lub które jakkolwiek ograniczałoby Gminę Bielsko-Biała w realizowaniu przedmiotowych uprawnień korporacyjnych w Spółce.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-18
Krzysztof Michalski
Prezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk