Advertisement
  • Odbierz prezent
AQUA S.A.: wniosek do sądu – zawezwanie do próby ugodowej (2021-04-22 20:11)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-04-22
Skrócona nazwa emitenta
AQUA S.A.
Temat
wniosek do sądu – zawezwanie do próby ugodowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd AQUA S.A. informuje, że złożył w Sądzie Rejonowym w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy zawezwanie do próby ugodowej przeciwko Budimex S.A. o zapłatę kwoty 1.000.000,00 złotych będącą zadośćuczynieniem za niewywiązanie się z warunków umowy przedwstępnej zawartej pomiędzy stronami.
Stronami niniejszego wniosku są:
Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie (01-040) ul. Stawki 40
AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327), ul. Kanclerska 28

Zarząd AQUA S.A. oświadcza, że nie uznaje przedstawianych przez Budimex S.A. powodów przerwania wiążącej strony umowy i proponuje zawarcie ugody oraz zapłatę na rzecz AQUA S.A. kwoty 1.000.000 złotych

Zarząd AQUA S.A. uznał powyższą informację za poufną z uwagi na istotny wpływ roszczenia, o ile zostałoby uznane, na sytuację finansową spółki, oraz na możliwy wpływ informacji o możliwości takiego zdarzenia na cenę akcji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AQUA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AQUA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-327Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kanclerska28
(ulica)(numer)
+48 (61) 66 54 500+48 (61) 66 54 501
(telefon)(fax)
biuro@aqua.poznan.plwww.aqua.poznan.pl
(e-mail)(www)
781-00-20-713004798058
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-22Bartłomiej KrasickiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk