• Odbierz prezent
AQUA S.A.: Informacja o podpisaniu aneksu do istotnej umowy (2021-10-22 18:07)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia: 2021-10-22
Skrócona nazwa emitenta
AQUA S.A.
Temat
Informacja o podpisaniu aneksu do istotnej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 22.10.2021 roku został podpisany aneks do umowy z kontrahentem, której przedmiotem jest kompletna dokumentacja projektowa w ramach Inwestycji pn. „Podniesienie bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonowania PŚ Ołowianka oraz zmniejszenie oddziaływania obiektu na środowisko” w Gdańsku wykonywanej na zlecenie Inwestora, którym jest Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o., ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk.
O podpisaniu umowy Spółka informowała komunikatem ESPI – 10/2020 w dniu 3.11.2020r., o akceptacji przez Zamawiającego oferty AQUA S.A. na rozszerzenie zakresu projektu - komunikatem ESPI – 5/2021 w dniu 14.04.2021r, o podpisaniu aneksu rozszerzającego zakres i wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy – komunikatem ESPI- 7/2021 w dniu 21.05.2021r, a o podpisaniu aneksu zmieniającego terminy realizacji umowy – komunikatem ESPI-12/2021 w dniu 28.09.2021 r.

Stronami podpisanego Aneksu do umowy są:
I. Inwestor: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o., ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk.
II. Wykonawca projektu: AQUA S.A., ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań.

Po podpisaniu Aneksu wartość wynagrodzenia AQUA S.A. z tytułu realizacji przedmiotu umowy nie zmienia się, lecz zmieniają się terminy wykonania poszczególnych etapów wcześniej podpisanej Umowy:
1. Etap I – projekt wstępny będzie realizowany w terminie do 13 miesięcy od podpisania umowy
2. Etap II – dokumentacja projektowa w terminie do 22 miesięcy od podpisania umowy
3. Etap III – dokumentacja do postępowania przetargowego w terminie do 28 miesięcy od podpisania umowy
4. Etap IV - Nadzory autorskie - w trakcie wykonawstwa inwestycji w przewidywanym okresie do 52 miesięcy od podpisania umowy.

Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od zwyczajowo stosowanych na rynku przy tego typu kontraktach.

Przedmiotowa umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AQUA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AQUA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-327Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kanclerska28
(ulica)(numer)
+48 (61) 66 54 500+48 (61) 66 54 501
(telefon)(fax)
biuro@aqua.poznan.plwww.aqua.poznan.pl
(e-mail)(www)
781-00-20-713004798058
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-22Bartłomiej KrasickiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk