• Odbierz prezent
AQUA: Podjęcie uchwały ws. złożenia wniosku taryfowego dla gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody polskie w Gliwicach na okres kolejnych trzech lat obrachunkowych (2021-02-15 13:54)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021ESPI
Data sporządzenia: 2021-02-15
Skrócona nazwa emitenta
AQUA
Temat
Podjęcie uchwały ws. złożenia wniosku taryfowego dla gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody polskie w Gliwicach na okres kolejnych trzech lat obrachunkowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd "AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, informuje, że w dniu 15.02.2021 r. podjął uchwałę ws. wysokości proponowanych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres kolejnych trzech lat obrachunkowych dla gmin Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice. Stosowne wnioski taryfowe zostaną złożone do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach w dniu 15.02.2021 r. celem ich zatwierdzenia zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przyjęcie przez Wody Polskie taryf w wysokości zaproponowanej przez Spółkę, będzie oznaczało, że prognozowane przychody spółki z działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 4 ww. gmin będą rosły w sposób odzwierciedlający wzrost kosztów działalności.
Złożone taryfy zgodnie z ustawą będą podlegały procedurze weryfikacji
i zatwierdzania przez Wody - Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Polskich w Gliwicach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-15
Krzysztof Michalski
Prezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk