• Odbierz prezent
AQUA: Otrzymanie pisma od Veolia Voda (Sofia) B.V. (2021-03-15 14:08)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021ESPI
Data sporządzenia: 2021-03-15
Skrócona nazwa emitenta
AQUA
Temat
Otrzymanie pisma od Veolia Voda (Sofia) B.V.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd AQUA S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) informuje, że do Spółki wpłynęło pismo od spółki Veolia Voda (Sofia) B.V. („Veolia”), które ma na celu przekazanie ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w trybie art. 399 § 3 KSH w zw. z § 23 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki („Pismo”).
Zgodnie z treścią otrzymanego Pisma i jego załączników, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w ramach punktów merytorycznych miałyby przewidywać:
1. wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
2. delegację członka Rady Nadzorczej wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
W Piśmie stwierdzono jednocześnie, że „z daleko posuniętej ostrożności i mając na względzie dotychczas reprezentowane stanowisko Spółki, wskazane powyżej ogłoszenie o zwołaniu w razie wątpliwości powinno zostać potraktowane jako żądanie zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego zgodnie z art. 400 § 1 k.s.h.”.
Po dokonaniu szczegółowej analizy Pisma oraz załączników, Zarząd Spółki podejmie odpowiednie działania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-15
Krzysztof Michalski
Prezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk