• Odbierz prezent
AQT: Przydział akcji serii D (2021-03-04 19:24)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży ("Spółka”) informuje, że w dniu 4 marca 2021 r. dokonał przydziału 1180000 (słownie jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D („Akcje Serii D”) oferowanych przez Spółkę.
Spółka informowała o emisji Akcji Serii D w raportach bieżących nr 50/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r., nr 1/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r., nr 4/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. oraz nr 12/2021 z dnia 11 lutego 2021 r.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-04 19:24:57Wojciech MazurkiewiczPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk