• Odbierz prezent
APS ENERGIA S.A.: Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego wniesienia do Spółki aktywów pozwalających na rozwój projektów związanych z wytwarzaniem oraz magazynowaniem energii ze źródeł odnawialnych (2021-02-23 12:57)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-02-23
Skrócona nazwa emitenta
APS ENERGIA S.A.
Temat
Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego wniesienia do Spółki aktywów pozwalających na rozwój projektów związanych z wytwarzaniem oraz magazynowaniem energii ze źródeł odnawialnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki APS Energia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 23 lutego 2021 r. Spółka podpisała list intencyjny z NEO ENERGY GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NEO), potwierdzający wolę stron w zakresie kierunków działania celem uzgodnienia podstawowych założeń planowanej transakcji, polegającej na wniesieniu do Spółki oznaczonych aktywów posiadanych przez NEO, jako wkładów niepieniężnych, w zamian za wydanie akcji nowej emisji Spółki, w wyniku czego NEO lub inny, wskazany przez NEO, podmiot powiązany z NEO, ma stać się istotnym akcjonariuszem mniejszościowym APS Energia S.A. („Transakcja”).

Podpisanie listu intencyjnego wynika z zainteresowania obu stron współpracą strategiczną w zakresie wspólnego rozwijania projektów związanych z wytwarzaniem oraz magazynowaniem energii ze źródeł odnawialnych.

Szczegółowe zasady określenia wysokości łącznej ceny emisyjnej objęcia akcji nowej emisji Spółki przez NEO zostaną określone w umowie inwestycyjnej. Zawarcie Transakcji będzie uzależnione w szczególności od wyniku procesu badania due diligence wnoszonych przez NEO aktywów, wynegocjowania dokumentacji transakcyjnej i pozyskania wymaganych zgód.

Spółka posiada wyłączność na prowadzenie negocjacji w przedmiocie realizacji Transakcji z NEO do dnia 30 czerwca 2021 r.

List Intencyjny nie stanowi zobowiązania żadnej ze stron do zawarcia Transakcji. Spółka będzie informowała o dalszych etapach procedowania postanowień listu intencyjnego – w tym o odstąpieniu od jego realizacji lub podpisaniu umowy inwestycyjnej – w odrębnych raportach bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
APS ENERGIA S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-126Stanisławów Pierwszy
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strużańska14
(ulica)(numer)
+48 22 762 00 00+48 22 762 00 01
(telefon)(fax)
www.apsenergia.pl
(e-mail)(www)
125-11-78-954017370070
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-23Piotr SzewczykPrezes Zarządu
2021-02-23Paweł SzumowskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk