• Odbierz prezent
A.P.N. PROMISE S.A.: Zawarcie Umowy ramowej ze Skarbem Państwa – Prokuraturą Krajową. (2021-03-10 15:33)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr3/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

A.P.N. PROMISE S.A.
Temat


Zawarcie Umowy ramowej ze Skarbem Państwa – Prokuraturą Krajową.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Zarząd APN Promise S.A. (Spółka) informuje, iż powziął wiadomość o zawarciu w dniu 9 marca 2021 roku Umowy ramowej ze Skarbem Państwa – Prokuraturą Krajową z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 3, w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę licencji, aktualizację licencji i subskrypcji oprogramowania oraz usług wsparcia lub produktów równoważnych w ramach programu licencjonowania grupowego dla podmiotów rządowych” – znak sprawy: PK XF 261.32.2020. Przedmiotem umowy jest dostawa licencji, aktualizacji licencji, subskrypcji, wsparcia technicznego oprogramowania Microsoft oraz subskrypcji usług hostowanych Microsoft lub produktów równoważnych oraz świadczenie usług wsparcia.
Umowa ramowa obowiązuje przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania lub do wyczerpania kwoty 80 000 000 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych 00/100).

Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów, w tym w zakresie kar umownych.

Emitent uznał niniejszą umowę za istotną ze względu na jej wartość.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
A.P.N. PROMISE SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)A.P.N. PROMISE S.A.
Informatyka (inf)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)02-672
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Domaniewska
44a(ulica)
(numer)+48 22 355 16 00
+48 22 355 16 99(telefon)

(fax)


(e-mail)

(www)521-008-86-82
012521511(NIP)

(REGON)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-10Piotr PaszczykPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk