• Odbierz prezent
A.P.N. PROMISE S.A.: Przedłużenie okresu wyłączności udzielonej w związku z przeglądem potencjalnych opcji strategicznych. (2021-03-31 17:41)
fot. freepik.com

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr4/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

A.P.N. PROMISE S.A.
Temat


Przedłużenie okresu wyłączności udzielonej w związku z przeglądem potencjalnych opcji strategicznych.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Zarząd spółki A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu ESPI Spółki z dnia 29 września 2020 r., nr 26/2020 w sprawie „podjęcia decyzji o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych” oraz w nawiązaniu do raportu ESPI Spółki z dnia 20 stycznia 2021 r., nr 1/2021 w sprawie „podpisania umowy o wyłączności związanej z przeglądem opcji strategicznych” informuje, że Spółka powzięła wiedzę o podpisaniu w dniu dzisiejszym aneksu („Aneks”) do umowy o wyłączności, o której mowa w ww. raporcie ESPI nr 1/2021.
Aneks został podpisany pomiędzy podmiotami, o których mowa w treści raportu ESPI nr 1/2021. Na podstawie Aneksu okres wyłączności interesariusza na prowadzenie rozmów w sprawie przeprowadzenia potencjalnej inwestycji został wydłużony do dnia 24 maja 2021 r.
Inne informacje zawarte w treści raportów ESPI nr 26/2020 oraz nr 1/2021 pozostają nadal aktualne, co oznacza m.in., że w dalszym ciągu:
- rozważana jest możliwość implementacji każdej z dostępnych opcji strategicznych rozwoju Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta;
- nie doszło do wyłonienia konkretnej opcji strategicznej, która miałaby zostać zaimplementowana ani do ostatecznego podjęcia decyzji, czy wdrażać którąkolwiek z dostępnych opcji strategicznych;
- nie podjęto decyzji o realizacji opcji strategicznej z udziałem interesariusza lub jakiegokolwiek innego podmiotu;
- interesariusz nie jest związany obowiązkiem nawiązania współpracy ze Spółką w zakresie realizacji jakiejkolwiek opcji strategicznej.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
A.P.N. PROMISE SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)A.P.N. PROMISE S.A.
Informatyka (inf)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)02-672
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Domaniewska
44a(ulica)
(numer)+48 22 355 16 00
+48 22 355 16 99(telefon)

(fax)


(e-mail)

(www)521-008-86-82
012521511(NIP)

(REGON)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Piotr PaszczykPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk