• Odbierz prezent
APLISENS S.A.: Szacunkowe wybrane skonsolidowane i jednostkowe wyniki finansowe za 2020 rok. (2021-03-04 15:43)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-04
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Szacunkowe wybrane skonsolidowane i jednostkowe wyniki finansowe za 2020 rok.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd APLISENS S.A. („Emitent”), w związku z zakończeniem wstępnego podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane szacunkowe wyniki finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2020.

1. Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej APLISENS za 2020 rok:
- przychody netto ze sprzedaży: 107 993 tys. zł (w porównaniu do 118 512 tys. zł w 2019 r., spadek o 8,9%)
- zysk brutto ze sprzedaży: 35 461 tys. zł (w porównaniu do 38 468 tys. zł w 2019 r. , spadek o 7,8%)
- zysk z działalności operacyjnej: 17 392 tys. zł (w porównaniu do 17 398 tys. zł w 2019 r. tj. na poziomie z poprzedniego roku)
- EBITDA: 25 049 tys. zł (w porównaniu do 25 126 tys. zł w 2019 r., spadek o 0,3%)
- zysk netto: 14 888 tys. zł (w porównaniu do 14 752 tys. zł w 2019 r., wzrost o 0,9%)

2. Wybrane szacunkowe jednostkowe dane finansowe APLISENS S.A. za 2020 rok:
- przychody netto ze sprzedaży: 72 812 tys. zł (w porównaniu do 78 530 tys. zł w 2019 r., spadek o 7,3%)
- zysk brutto ze sprzedaży: 27 918 tys. zł (w porównaniu do 29 280 tys. zł w 2019 r., spadek o 4,7%)
- zysk z działalności operacyjnej: 15 715 tys. zł (w porównaniu do 14 711 tys. zł w 2019 r., wzrost o 6,8%)
- EBITDA: 22 267 tys. zł (w porównaniu do 21 291 tys. zł w 2019 r., wzrost o 4,6%)
- zysk netto: 13 731 tys. zł (w porównaniu do 13 016 tys. zł w 2019 r., wzrost o 5,5%)

Spadek jednostkowych i skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży spowodowany był w głównej mierze sytuacją epidemiologiczną COVID-19 i dotyczył wszystkich rynków, co wpłynęło na spadek zysku brutto ze sprzedaży r/r. Pozytywny wpływ na zysk z działalności operacyjnej, EBITDA i zysk netto miało dofinansowanie otrzymane przez Emitenta ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w ramach tarczy antykryzysowej w kwocie 2,1 mln zł, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 25/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.

Prezentowane dane mają charakter szacunkowy i podlegają badaniu przez biegłego rewidenta, w związku z czym mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną opublikowane w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2020.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
APLISENS S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-192Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Morelowa7
(ulica)(numer)
22 814 07 7722 814 07 78
(telefon)(fax)
aplisens@aplisens.plwww.aplisens.pl
(e-mail)(www)
113-08-88-504012265485
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-04Adam ŻurawskiPrezes ZarząduAdam Żurawski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk