• Odbierz prezent
Apel o przyspieszenie prac nad rozszerzoną odpowiedzialnością producenta
fot. freepik.com

 

  • Projekt ustawy wdrażającej rozszerzoną odpowiedzialność producenta powinien zawierać szczegółowy sposób wyliczania opłat, zasady realizacji obowiązków przez przedsiębiorców czy szczegóły związane z przepływami pieniędzy pochodzącymi z opłat – uważa Konfederacja Lewiatan.
  • Pracodawcy apelują o przyspieszenie prac na nowymi przepisami.

       Apel o przyspieszenie prac nad rozszerzoną  - 1

Od wielu miesięcy trwają prace nad wdrożeniem unijnych rozwiązań dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Mają one obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku i przenieść odpowiedzialność za odpady na producentów wyrobów. Producenci produktów w opakowaniach mają być odpowiedzialni za pokrycie całości kosztów netto selektywnej zbiórki, transportu i przetwarzania odpadów, które powstały z ich produktów.

Nowe przepisy powinny też tworzyć zachęty dla producentów, aby odpadów było mniej oraz aby dało się je przetworzyć. Istotne jest takie zaprojektowanie systemu ROP, aby osiągnięcie celów środowiskowych (tj. przywrócenie materiału opakowaniowego do obiegu) mogło następować przy zachowaniu efektywności kosztowej całego łańcucha wartości, jak i równowagi ekonomicznej pomiędzy wszystkimi jego uczestnikami. Kluczem do uzyskania takiego modelu ROP jest oparcie go o wymagania minimalne zawarte w art. 8a znowelizowanej dyrektywy o odpadach.

- Apelujemy o przyspieszenie prac nad nowymi przepisami i uzupełnienie ich o zapisy ważne dla przedsiębiorców. Z niecierpliwością czekamy na nowy model rozszerzonej odpowiedzialności producenta, ponieważ umożliwi on realizację wymagań wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu. W przeciwnym razie, Polska nie osiągnie zakładanych poziomów recyklingu - mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu w Konfederacji Lewiatan.

Przedsiębiorcy proponują, żeby w projekcie ustawy wdrażającej ROP uwzględnić:

- szczegółowy sposób wyliczania opłat ROP (co jest dla firm

kluczowe),

- zasady dotyczące sposobu realizacji obowiązków przez przedsiębiorców,

- schematy (lub choćby założenia) przepływów strumieni finansowych z

opłat ROP,

- odpowiedzialność administracji,

- systemy depozytowo-kaucyjne, które powinny stanowić dopełnienie

systemu ROP.

 


Konfederacja Lewiatan

Konfederacja Lewiatan – organizacja pozarządowa utworzona w styczniu 1999, reprezentująca interesy polskich przedsiębiorców prywatnych. Funkcję prezydenta konfederacji od 2019 pełni Maciej Witucki. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk