• Odbierz prezent
APATOR: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek Apator SA ze spółką Apator Elkomtech SA (2021-09-27 12:44)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr41/2021
Data sporządzenia: 2021-09-27
Skrócona nazwa emitenta
APATOR
Temat
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek Apator SA ze spółką Apator Elkomtech SA
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Apator SA, działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), niniejszym po raz drugi zawiadamia Akcjonariuszy o zamiarze połączenia Apator SA jako spółki przejmującej („Spółka Przejmująca”) ze spółką zależną - Apator Elkomtech SA z siedzibą w Łodzi („Spółka Przejmowana”).

Planowane połączenie zostanie przeprowadzone poprzez przeniesienie całego majątku Apator Elkomtech SA na Apator SA z dniem 1 stycznia 2022 r. Z uwagi na fakt, iż Apator SA jest właścicielem 100% akcji spółki Apator Elkomtech SA, połączenie odbędzie się w ramach procedury uproszczonej na podstawie art. 516 § 6 k.s.h, bez podwyższania kapitału zakładowego Emitenta, a także bez wydania nowych akcji.

Plan Połączenia został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej: www.apator.com na stronie głównej oraz w zakładce "Relacje Inwestorskie" w raporcie bieżącym nr 34/2021 z dnia 6 września 2021 r. zgodnie z art. 500 § 2(1) k.s.h. i będzie dostępny aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu.

Ponadto, z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1-3 kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze mogą zapoznać się w miejscu prowadzenia działalności Apator SA w Ostaszewie 57C, 87-148 Łysomice, w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00 nieprzerwanie począwszy od dnia 06.09.2021 r., aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu.

Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, którego przedmiotem będzie m.in. podjęcie uchwały w sprawie połączenia zostało zwołane na dzień 18 października 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

APATOR SA
(pełna nazwa emitenta)
APATORElektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
87-100Toruń
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gdańska4A lok C4
(ulica)(numer)
56 619127156 6191274
(telefon)(fax)
apator@apator.com.plapator.com.pl
(e-mail)(www)
8790166896870037630
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-27Mirosław KlepackiPrezes Zarządu
2021-09-27Jolanta DombrowskaProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk