• Odbierz prezent
APANET S.A.: Zwołanie przez akcjonariuszy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7.10.2021 r. wraz z projektami uchwał (2021-09-17 00:07)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia:2021-09-16
Skrócona nazwa emitenta
APANET S.A.
Temat
Zwołanie przez akcjonariuszy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7.10.2021 r. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Apanet S.A. (dalej: Spółka, Emitent) z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, że w dniu 16 września 2021 r. wpłynęło do Spółki drogą elektroniczną pismo w trybie art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych od akcjonariuszy reprezentujących ponad 50% udziału w kapitale zakładowym o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 7 października 2021 r. o godzinie 9:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Joanny Sułowicz, 50-353 Wrocław ul. Piwna 12. Na przewodniczącego NWZA został wyznaczony Pan Bartosz Maćków. W załączeniu treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wysłane przez grupę akcjonariuszy.

W ocenie Zarządu Emitenta Walnego Zgromadzenie zwołane zostało na 7 października 2021 r. z naruszeniem terminu określonego w art. 402 (1) par. 2 k.s.h. Kodeksu spółek handlowych.
Załączniki
PlikOpis
Zwołanie NWZ.pdf
Projekty uchwał.pdf
Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


APANET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
APANET S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-416Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kwidzyńska4/11
(ulica)(numer)
+48 (71) 783 29 30+48 (71) 783 29 31
(telefon)(fax)
apanet@apanet.plwww.apanet.pl
(e-mail)(www)
8971780588021806445
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-17Mariusz KluskaPrezes Zarządu
2021-09-17Piotr LeszczyńskiWiceprezes Zarządu
2021-09-17Jacek KonpoaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk