• Odbierz prezent
APANET S.A.: Informacja o zawarciu porozumienia akcjonariuszy posiadających łącznie ponad 50% udziału w kapitale zakładowym i w ogóle głosów (2021-09-21 23:30)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia:2021-09-21
Skrócona nazwa emitenta
APANET S.A.
Temat
Informacja o zawarciu porozumienia akcjonariuszy posiadających łącznie ponad 50% udziału w kapitale zakładowym i w ogóle głosów
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Apanet S.A. (dalej: Spółka, Emitent) z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, że w dniu 20 września 2021 r. w godzinach wieczornych wpłynęły do Spółki drogą elektroniczną zawiadomienia o zawarciu porozumienia akcjonariuszy, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o ofercie publicznej (dalej: „Porozumienie”) przez akcjonariuszy Spółki: Pani Ewa Budzyń, Pan Jan Lis, Pan Andrzej Lis, Pan Robert Krasnodębski, Pan Marcin Borowiec, Pani Balbina Morawska, i spółki Custom Boats sp. z o.o. Ponadto na podstawie domniemania prawnego członkiem Porozumienia jest Pan Rafał Lis. W wyniku zawarcia przez powyższych akcjonariuszy Porozumienia w dniu 16 września 2021 r. Akcjonariusze łącznie dysponują 1 630 605 sztuk akcji stanowiących 50,17% udziału w kapitale zakładowym i 50,17% ogólnej liczbie głosów. Zarząd Emitenta informuje ponadto, że w dniu 21 września 2021 r. wpłynęło do Spółki drogą elektroniczną zawiadomienie o ustanowieniu wyżej opisanego porozumienia akcjonariuszy podpisane przez Pana Roberta Krasnodębskiego. Wszystkie otrzymane przez Spółkę zawiadomienia o zawarciu Porozumienia stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna art. 69 Ustawa o ofercie publicznej – znaczne pakiety
Załączniki
PlikOpis
Zawiadomienia.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


APANET SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)APANET S.A.
Informatyka (inf)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)51-416
Wrocław(kod pocztowy)
(miejscowość)Kwidzyńska
4/11(ulica)
(numer)+48 (71) 783 29 30
+48 (71) 783 29 31(telefon)

(fax)apanet@apanet.pl
www.apanet.pl(e-mail)

(www)8971780588
021806445(NIP)

(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-21Mariusz KluskaPrezes Zarządu
2021-09-21Piotr LeszczyńskiWiceprezes Zarządu
2021-09-21Jacek KonopaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk