• Odbierz prezent
APA: Powołanie nowych członków rady nadzorczej oraz odwołanie członków zarządu (2021-10-16 17:14)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) w informuje, że podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 15 października 2021 r. zostało powołanych siedmiu nowych członków rady nadzorczej na nową kadencję. Nowi członkowie rady nadzorczej to Pan Maciej Wrzołek, Pan Jarosław Janik, Pana Tomasz Rydzy, Pan Henryk Gardiasz, Pan Robert Krasnodębski, Pani Paulina Kalinowicz oraz Pani Anna Gardiasz.

Ponadto ze składu zarządu Spółki zostali odwołani Pan Mariusz Kluska oraz Pan Piotr Leszczyński i obecnie zarząd sprawowany jest jednoosobowo przez Pana Jacka Konopę.

Po otrzymaniu życiorysów nowych członków rady nadzorczej zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Emitent opublikuje je w następnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: §3 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-10-16 17:14:49Jacek KonopaCzłonek Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk