• Odbierz prezent
APA: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 07.10.2021 r. (2021-09-18 23:40)

Spis załączników:

Zarząd Apanet S.A. (dalej: Spółka, Emitent) z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 17 września 2021 r. w godzinach wieczornych wpłynęło do Spółki drogą elektroniczną oświadczenie akcjonariuszy reprezentujących ponad 50% udziału w kapitale zakładowym, którzy zwołali w trybie art. 399 § 3 Kodeksu spółek Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 7 października 2021 r. o odwołaniu tego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-09-18 23:40:58Mariusz KluskaPrezes Zarządu
2021-09-18 23:40:58Piotr LeszczyńskiWiceprezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk