• Odbierz prezent
APA: Korekta raportu nr 2/2021 - harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r. (2021-03-22 22:30)

Spis załączników:

Zarząd Apanet S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości aktualizację harmonogramu publikacji raportów okresowych wskazanych w raporcie EBI numer 2/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. W zaktualizowanym terminarzu zostaje dodatkowo wskazana data publikacji raportu za IV kwartał 2020 r., a ponadto przesunięciu ulega data publikacji raportu rocznego wraz z opinią biegłego rewidenta za 2020 r. Powodem przesunięcia raportu rocznego było opóźnienie w uzyskaniu danych finansowych od spółki zależnej oraz problemy zdrowotne jednego z członków zarządu związane z COVID-19, które znacznie utrudniły prace nad raportem rocznym za 2020 r.
Emitent przedstawia skorygowany harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.:
•Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za IV kwartał 2020 roku - 22 marca 2021 r,.
•Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za I kwartał 2021 roku – 10 maja 2021 r.
•Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za II kwartał 2021 roku – 9 sierpnia 2021 r.
•Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za III kwartał 2021 roku - 8 listopada 2021 r.
•Raport roczny (jednostkowy i skonsolidowany) za rok 2020 - 31 maja 2021 r.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-22 22:30:58Mariusz KluskaPrezes Zarządu
2021-03-22 22:30:58Jacek KonopaCzłonek Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk