• Odbierz prezent
APA: Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect (2021-03-22 22:33)

Spis załączników:

W związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd Spółki Apanet S.A. (dalej: "Emitent") informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("ASO") w zakresie nieprzekazania w odpowiednim terminie raportu bieżącego z korektą harmonogramu publikacji raportów okresowych w roku 2021.
Emitent wskazuje, iż powodem naruszenia jest przedłużenie się prac nad raportem rocznym za 2020 r. w związku z opóźnieniem w uzyskaniu danych finansowych od spółki zależnej oraz problemy zdrowotne jednego z członków zarządu związane z COVID-19.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-22 22:33:57Mariusz KluskaPrezes Zarządu
2021-03-22 22:33:57Jacek KonopaCzłonek Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk