Advertisement
  • Odbierz prezent
AOW: Informacja o podjęciu uchwały w sprawie emisji obligacji serii O (2021-04-14 16:47)

Spis załączników:

Zarząd AOW Faktoring S.A. z siedzibą w Częstochowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2021 roku podjął uchwałę w sprawie emisji do 100.000 szt. obligacji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 100 zł każda i terminie zapadalności 3 lat. Obligacje serii O będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst” oraz §5 ust 1 pkt. 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-04-14 16:47:19Michał KinkelPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk