Advertisement
  • Odbierz prezent
ANWIM S.A.: Przekształcenia Spółki Zależnej (2021-04-15 16:24)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-04-15
Skrócona nazwa emitenta
ANWIM S.A.
Temat
Przekształcenia Spółki Zależnej
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Anwim S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała informację, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 14 kwietnia 2021 r. zarejestrował przekształcenie spółki Esppol Trade sp. z o.o. w spółkę akcyjną. W wyniku przekształcenia spółka zależna będzie kontynuować swoją działalność pod firmą Esppol Trade S.A.

Kapitał zakładowy Esppol Trade S.A. wynosi 1.500.000 zł i dzieli się na 1.500.000 nieuprzywilejowanych akcji imiennych o wartości nominalnej 1 zł każda, które stanowią jednocześnie ogólną liczbę głosów wynikającą ze wszystkich wyemitowanych akcji. Spółka posiada 1.500.000 akcji Esppol Trade S.A. stanowiących 100 % udziału w kapitale zakładowym oraz reprezentujących tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki zależnej Esppol Trade S.A.

Podstawa prawna: inne regulacje – art. 552 Kodeksu spółek handlowych.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ANWIM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ANWIM S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-237Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stańczyka3
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
527-00-11-878010404971
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-15Rafał PietrasinaPrezes Zarzadu
2021-04-15Paweł GrzywaczewskiCzłonek Zarząd

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk