Advertisement
  • Odbierz prezent
ANW: Przekształcenia Spółki Zależnej (2021-04-15 16:27)

Spis załączników:

Zarząd Anwim S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała informację, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 14 kwietnia 2021 r. zarejestrował przekształcenie spółki Esppol Trade sp. z o.o. w spółkę akcyjną. W wyniku przekształcenia spółka zależna będzie kontynuować swoją działalność pod firmą Esppol Trade S.A.

Kapitał zakładowy Esppol Trade S.A. wynosi 1.500.000 zł i dzieli się na 1.500.000 nieuprzywilejowanych akcji imiennych o wartości nominalnej 1 zł każda, które stanowią jednocześnie ogólną liczbę głosów wynikającą ze wszystkich wyemitowanych akcji. Spółka posiada 1.500.000 akcji Esppol Trade S.A. stanowiących 100 % udziału w kapitale zakładowym oraz reprezentujących tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki zależnej Esppol Trade S.A.

Podstawa prawna: inne regulacje – art. 552 Kodeksu spółek handlowych.

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-04-15 16:27:26Rafał PietrasinaPrezes Zarządu
2021-04-15 16:27:26Paweł GrzywaczewskiCzłonek Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk