• Odbierz prezent
ANW: Harmonogram publikacji  raportów okresowych w roku obrotowym 2021 (2021-04-23 15:16)

Spis załączników:

Zarząd Anwim S.A. (dalej jako Spółka) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 roku.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

Raporty roczne:
1. Raport roczny za 2020 rok - dnia 28.04.2021 r.
2. Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok – dnia 28.04.2021 r.

Raporty półroczne:
1. Raport za I półrocze 2021 – dnia 30.09.2021 r.
2. Skonsolidowany raport za I półrocze 2021 - dnia 30.09.2021 r.

Spółka informuje, że zgodnie z punktem 8 Warunków Emisji obligacji serii A oraz w terminach tam wskazanych będzie sporządzała i przekazywała do publicznej wiadomości raporty kwartalne wraz z zaświadczeniem o zgodności. Planowane daty publikacji tych raportów podano niżej:

Raporty kwartalne:

1.Kwartalny raport za I kwartał 2021 – dnia 28.05.2021 r.
2.Skonsolidowany kwartalny raport za I kwartał 2021 – dnia 28.05.2021 r.
3.Kwartalny raport za II kwartał 2021 – dnia 27.08.2021 r.
4.Skonsolidowany kwartalny raport za II kwartał 2021 – dnia 27.08.2021 r.
5.Kwartalny raport za III kwartał 2021 – dnia 29.11.2021 r.
6.Skonsolidowany kwartalny raport za III kwartał 2021 – dnia 29.11.2021 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §19 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-04-23 15:16:38Rafał PietrasinaPrezes Zarządu
2021-04-23 15:16:38Zbigniew ŁapińskiCzłonek Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk