• Odbierz prezent
ANSWEAR.COM S.A.: Podpisanie porozumienia do umowy z biegłym rewidentem (2021-02-18 18:15)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia: 2021-02-18
Skrócona nazwa emitenta
ANSWEAR.COM S.A.
Temat
Podpisanie porozumienia do umowy z biegłym rewidentem
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Answear.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że dnia 18 lutego 2021 r. Spółka zawarła trójstronne porozumienie do umowy zawartej pomiędzy Spółką oraz Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (KRS: 369868), której przedmiotem jest wykonanie badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2019 oraz 2020 (dalej jako: „Umowa”). Wyżej wymienione porozumienie (dalej jako: „Porozumienie”) zostało zawarte pomiędzy Spółką, Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (KRS: 369868) (dalej: „Grant Thornton Frąckowiak”) oraz Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (KRS: 407558) (dalej: „Grant Thornton Polska”). Na mocy Porozumienia do Umowy dołączył Grant Thornton Polska, a strony Porozumienia postanowiły w szczególności, że Grant Thornton Frąckowiak oraz Grant Thornton Polska wykonają badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. w oparciu o zawartą pomiędzy sobą umowę konsorcjum, przy czym liderem konsorcjum będzie Grant Thornton Polska.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ANSWEAR.COM S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-564Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Aleja Pokoju18
(ulica)(numer)
+48 12 312 27 27
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6793080390122515020
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-18Krzysztof BajołekPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk