• Odbierz prezent
ANSWEAR.COM S.A.: Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii D (2021-02-25 17:43)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021
Data sporządzenia:2021-02-25
Skrócona nazwa emitenta
ANSWEAR.COM S.A.
Temat
Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii D
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Answear.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, pod adresem: Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000816066 („Spółka”), zawiadamia, że w dniu 25 lutego 2021 r. Spółka powzięła informację o wydaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie („KDPW”) komunikatu w przedmiocie rejestracji z dniem 26 lutego 2021 roku 1.841.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,05 złotych każda. Akcje serii D zostały zarejestrowane pod kodem ISIN: PLANSWR00019.

Komunikat KDPW stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
RB Answear ESPI 16_2021_Załącznik Komunikat KDPW.pdfKomunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii D
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ANSWEAR.COM S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-564Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Aleja Pokoju18
(ulica)(numer)
+48 12 312 27 27
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6793080390122515020
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-25Krzysztof BajołekPrezes ZarząduKrzysztof Bajołek

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk