• Odbierz prezent
Andersen Global nadal rozszerza swoją działalność we Francji dzięki współpracy z firmą PDGB
fot. freepik.com

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global zwiększa swoje wpływy w Europie dzięki umowie o współpracy z kancelarią prawną PDGB z siedzibą w Paryżu – czwartą firmą współpracującą we Francji, która dołączyła do Andersen Global w ostatnim roku. Współpraca z PDGB poszerza wielodyscyplinarną platformę Andersen Global w kraju o zdolności w zakresie globalnej mobilności, wyceny i kwestii prawnych.

PDGB zapewnia klientom rozwiązania w obszarach takich jak podatki międzynarodowe, podatki bezpośrednie i pośrednie, połączenia i przejęcia, inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym, restrukturyzacja, prawo konkurencji, własność intelektualna i ochrona danych, prawo ubezpieczeniowe, procesy sądowe, mediacje i arbitraż, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, prawo spadkowe oraz nieruchomości. Współpartnerzy zarządzający Philippe Julien i Xavier Hugon kierują zespołem firmy obejmującym ponad 60 specjalistów, ściśle współpracującym z klientami lokalnymi i międzynarodowymi od prawie 40 lat.

– Ponosimy odpowiedzialność wobec naszych klientów za zapewnianie im najlepszych w swojej klasie, wydajnych rozwiązań, a nasza współpraca z Andersen Global daje nam dodatkowe zasoby globalne – powiedział Benoît Dambre, partner w obszarze międzynarodowych praktyk podatkowych w PDGB. – Nasza firma cieszy się wizją ścisłej współpracy z firmami członkowskimi i współpracownikami w celu dostarczania globalnych rozwiązań i lepszej obsługi naszych klientów.

– Osiągamy postępy na francuskim rynku biznesowym, a firma PDGB zapewnia nam inny wymiar dzięki dodatkowym usługom prawnym – powiedział Mark Vorsatz, prezes Andersen Global i dyrektor generalny Andersen. – Współpraca z nią pomaga nam w utrzymaniu przewagi konkurencyjnej w regionie i stanowi kamień milowy odzwierciedlający nasze zaangażowanie w świadczenie zintegrowanych, globalnych usług.

Andersen Global jest międzynarodowym stowarzyszeniem odrębnych pod względem prawnym, niezależnych firm członkowskich skupiających specjalistów ds. podatkowych i prawnych z całego świata. Założone w 2013 r. przez amerykańską firmę członkowską Andersen Tax LLC, stowarzyszenie Andersen Global skupia ponad 14 000 specjalistów z całego świata i jest obecne w ponad 400 lokalizacjach dzięki swoim firmom członkowskim i współpracownikom.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.


Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700


Business Wire

Business Wire Official Profile

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk