• Odbierz prezent
ANALIZY ONLINE S.A.: Zawiadomienie o sprzedaży akcji Emitenta (2021-03-23 09:05)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia:2021-03-23
Skrócona nazwa emitenta
ANALIZY ONLINE S.A.
Temat
Zawiadomienie o sprzedaży akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Analizy Online S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 22 marca 2021 roku do Spółki wpłynęło powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE
i 2004/72/WE. (Rozporządzenie MAR, z późniejszymi zmianami), informujące o sprzedaży przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta akcji spółki Analizy Online S.A.

W związku z powyższym, w załączeniu Spółka przekazuje:
- treść powiadomienia otrzymanego w dniu 22 marca 2021 roku od Pana Grzegorza Raupuk, osoby pełniącej obowiązki zarządcze (Członek Zarządu) o dokonaniu przez niego w dniu 22 marca 2021 roku transakcji sprzedaży akcji Spółki.
Załączniki
PlikOpis
ESPI_6_2021_Zawiadomienie o sprzedaży akcji Emitenta..pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-23Michał DuniecPrezes Zarządu
2021-03-23Przemysław SzalbierzWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk