• Odbierz prezent
Analizujemy sprawozdanie finansowe Grupy Alior Banku

W ubiegłym tygodniu, jednym z najważniejszych wydarzeń na polskim rynku akcji była wiadomość o podpisaniu listu intencyjnego między Pekao a Alior Bankiem. Sprawa dotyczy potencjalnej fuzji obydwu banków ("PekAlior"). Więcej na temat tej sprawy możecie przeczytać w naszym artykule wyjaśniającym historię oraz istotę całej sytuacji. Sytuacja ta jest doskonałym powodem do sprawdzenia sytuacji finansowej banków. W niniejszym artykule sprawdzimy w jakiej kondycji znajduje sie Alior Bank, w kolejnym zaś zajmiemy się sytuacją Pekao.

 

Wyniki finansowe

Na wyniki finansowe Aliora za III kwartał 2017 r. musimy jeszcze poczekać. Sprawdźmy jednak jak wyglądała sytuacja Grupy Kapitałowej tego Banku w I półroczu 2017 r.

Przychody z tytułu odsetek w I półroczu 2017 r. wyniosły ponad 1,760 mld zł. W I półroczu 2016 r. było to ponad 1,192 mld zł. To wzrost o około 47,64% rok do roku (rdr).

Zysk netto Grupy Aliora w I półroczu 2017 r. wyniósł ponad 182 mln zł, podczas gdy w I półroczu 2016 r. wyniósł on niespełna 162 mln zł. Również w przypadku tej wartości widać znaczący wzrost, choć nie jest on juz tak imponujący jak w przypadku przychodów z tytułu odsetek. W tym przypadku jest to ok. 12,77% rdr.

Zysk zmniejszył się jednak w przeliczeniu na jedną akcję. Zysk na jedną akcję zwykłą to 1,41 zł w I półroczu 2017 r. oraz 2,16 zł w I półroczu 2016 r. (spadek o ok. -34,72% rdr). Zysk rozwodniony na jedną akcję zwykłą to odpowiednio 1,38 zł oraz 2,09 zł ( spadek o ok. -33,97% rdr).

 

Podatek bankowy

Alior Bank, podobnie jak każdy inny bank, musi liczyć się również z koniecznością zapłaty podatku bankowego. W I półroczu 2016 r., podatek, który zapłacił Alior wyniósł niemal 53 mln zł. W I półroczu 2017 r. było to już niespełna 99 mln zł. Oznacza to wzrost płaconego przez Bank podatku bankowego o ok. 86,53% rdr. To znaczący wzrost obciążenia Grupy Kapitałowej Banku tym podatkiem.

 

Cash flow

Wyniki finansowe to jednak nie wszystko. Warto sprawdzić również jak kształtowały się przepływy pieniężne (cash flow) Grupy Kapitałowej Alior Banku w I półroczu 2017 r.

Przepływy z działalności operacyjnej były dodatnie w pierwszej części bieżącego roku i wyniosły ponad 1,278 mld zł. Oznacza to, że Grupa Kapitałowa Banku generowała dodatnie przepływy z podstawowej działalności, do której została powołana.

Przepływy z działalności inwestycyjnej były ujemne (ponad 86 mln zł), co może wskazywać na poniesione przez Grupę kapitałową wydatki na inwestycje.

Na działalności inwestycyjnej przepływy pieniężne również były ujemne (ponad 34 mln zł), co było związane ze spłatą odsetek od zobowiązań podporządkowanych.

Ten układ kierunków przepływów pieniężnych jest zazwyczaj określany jako najbardziej pożądany. W połączeniu z dodatnimi wynikami finansowymi w ujęciu memoriałowym (przychody z tytułu odsetek i wynik finansowy netto), sytuację finansową Grupy Kapitałowej Alior Bank po pierwszej połowie 2017 r. można ocenić jako stosunkowo pozytywną.

 

źródło grafiki głównej: pixabay.com


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk