• Odbierz prezent
Analiza wskaźnikowa podstawą oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa

W poprzednim artykule „Czy aby na pewno wiesz czym jest analiza finansowa?”, opublikowanym w 12. wydaniu magazynu FXMAG, przedstawiłem ogólne pojęcie analizy finansowej. Opisałem analizę ekonomiczną, której częścią jest analiza finansowa, a także metody i rodzaje analizy finansowej. Zanim przeczytasz obecny artykuł zachęcam Cię do przeczytania artykułu poprzedniego, ponieważ starałem się przedstawić w nim w sposób przejrzysty bardzo ważne elementy, bez których nie będziesz w stanie zrozumieć w stu procentach tego, co za chwilę przeczytasz.

Analiza wskaźnikowa to nic innego, jak obliczenie danych grup wskaźników, których wynik jest odzwierciedleniem kondycji finansowej przedsiębiorstw. Najczęstszymi badanymi grupami wskaźników są:

-płynności

-sprawności działania

-rynku kapitałowego

-zadłużenia

-rentowności

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rutkowski A.: Zarządzanie finansami. PWE. Warszawa 2003, s. 81.

Dane te czerpane są ze sprawozdania finansowego, które musi być wykonane przez każde przedsiębiorstwo za pełny rok obrotowy. W skład sprawozdania finansowego wchodzą bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i informacja dodatkowa. Ja natomiast skupię się na pierwszych dwóch wymienionych wyżej elementach, które przedstawię w nieco okrojonej wersji, ponieważ obszerna wersja musiałaby zawierać dziesiątki stron, ale będzie ona na tyle wystarczająca, aby z zaciekawieniem przeczytać mój artykuł do końca.

Artykuł jest dostępny dla czytelników magazynu FXMAG.

Chcesz uzyskać dostęp do artykułu?


Mateusz Zakrzewski

Współpracownik Fibonacci Team School. Jednym z jego zainteresowań jest szeroko pojęta analiza finansowa oraz rynek inwestycyjny. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk