• Odbierz prezent
Wiedźmin - Platige Image
Z artykułu dowiesz się:

- gwałtownym wzroście cen akcji Platige Image S.A.
- sytuacji finansowej Platige Image w ostatnich latach

Kurs akcji Platige Image wystrzelił wczoraj niczym z moździerza rozmiarów co najmniej "Grubej Berty". Powodem takiej sytuacji była informacja o współpracy z Netflix, nad serialem opartym na sadze "Wiedźmin" Andrzeja Sapkowskiego. Postanowiłem przyjrzeć się nieco bliżej tej spółce i dokonać dla Was krótkiej analizy.

 

Skąd zamieszanie wokół Platige Image?

Platige Image S.A. jest spółką notowaną w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. Jak powszechnie wiadomo rynek ten nie obfituje w spółki gigantycznych rozmiarów. Skupia się raczej na spółkach innowacyjnych, mających duże szanse na rozwój. Skąd jednak takie zainteresowanie inwestorów spółką? Jest to oczywiście spowodowane dwoma nazwami, które potrafią przyciągnąć uwagę nawet osób niezainteresowanych branżą. Jakie to nazwy? Netflix oraz "Wiedźmin" oczywiście. Jeżeli chcecie dowiedzieć się o tym więcej, to w tym miejscu muszę odesłać Was do mojego wczorajszego artykułu. Poniżej przybliżę Wam za to sytuację spółki, przeprowadzając krótką analizę finansową.

 

Rozmiary spółki

Aby zrozumieć dlaczego wczorajsze informacje tak mocno wpłynęły na kurs Platige Image, należy uświadomić sobie jedno - spółka nie jest duża. Suma bilansowa (biorę pod uwagę sprawozdanie jednostkowe, a nie skonsolidowane) wynosiła na koniec 2016 r. raptem 53 mln zł. To naprawdę niewiele, jeżeli przyrównać ją do choćby średniej wielkości spółek z głównego parkietu Giełdy.

 

Spółka dobrze się rozwija w ostatnich latach. Wyniki finansowe są w mojej ocenie zadowalające i świadczą o tym, że spółka jest dobrze zarządzana. Jednakże perspektywy, które się przed nią rysują dzięki współpracy z Netflix mogą przyćmić dotychczasowy rozwój. Z drugiej strony należy pamiętać, że powstanie serialu nie jest jeszcze przesądzone. Należy więc pozostać sceptycznym i nie wieszczyć przedwcześnie powtórzenia sukcesu CD Projekt.

 

Rentowność Platige Image

Jeżeli ktoś spyta, czy Platige Image jest dochodową spółką to odpowiem, że oczywiście tak. Sprawdziłem ostatnie 3 lata i muszę powiedzieć, że były całkiem dobre - spółka osiągała zyski.

Wynik finansowy Platige Image 2014-2016

 

Można oczywiście czepiać się pogorszenia dynamiki, ale to nie zmienia faktu, że spółka przynosi rokrocznie dochody swoim właścicielom.

 

Według danych z raportu biegłego rewidenta, dotyczącego sprawozdania finansowego za 2016 r. wskaźnik rentowności aktywów ROA wyniósł 2,9% w 2014 r., 6% w 2015 r. oraz 2,1% w 2016 r.

 

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych ROE wyniósł odpowiednio 2,3%, 11,1% oraz 3%.

 

Pozwoliłem sobie na przeliczenie tych wskaźników we własnym zakresie, dodałem również wskaźnik rentowności sprzedaży ROS. Poniżej przedstawiam wykres pokazujący jak kształtowała się rentowność spółki w ostatnich trzech latach według moich obliczeń. Mogą występować pewne różnice pomiędzy obliczeniami moimi a biegłego rewidenta, który badał spółkę, co może wynikać z zaokrągleń lub nieco innej metodologii.

 

rentowność Platige Image 2014-2016

 

Płynność spółki

Jeżeli chodzi o płynność, to można mieć pewien zarzut do spółki, gdyż wskaźnik płynności I stopnia jest nieco niższy niż wzorcowe wskaźniki, choć to oczywiście bardzo subiektywna ocena. Sytuacja poprawia się, gdy uwzględnimy tylko bardziej płynne aktywa. Nie chcę w tym momencie rozwijać tematu obliczania tych wskaźników, ale wydaje mi się, że pewien nieduży niedobór płynności można na ich podstawie zaobserwować.

Nie można jednak analizować płynności jedynie w oparciu o wskaźniki. Z analizy cash flow wynika, że spółka generuje co roku (w ostatnich trzech pełnych latach sprawozdawczych) dodatnie przychody z działalności operacyjnej oraz działalności finansowej. Na działalności inwestycyjnej w tym samym okresie przepływy gotówkowe były ujemne. Może to oznaczać, że spółka inwestuje w celu dalszego rozwoju. Łączne przepływy gotówkowe były dodatnie w 2014 i 2016 r., natomiast ujemne w 2015r.

Zadłużenie spółki

Spółka nie jest nadmiernie zadłużona. Stopa zadłużenia w ostatnich trzech latach była niewiele wyższa niż 40%. Taki poziom zadłużenia pozwala na utrzymanie stabilności finansowej, przy jednoczesnym korzystaniu z efektu dźwigni finansowej.

 

Jakie wnioski i co dalej z kursem akcji Platige Image?

Platige Image S.A. jest moim zdaniem dość dobrze prosperującą spółką, o dobrych perspektywach rozwoju i stabilnej sytuacji finansowej. Ponadto, pozytywne opinie wynikające z badania sprawozdań finansowych spółki przez biegłego rewidenta dodatkowo zwiększają wiarygodność przedstawianych przez spółkę danych.

Wydaje mi się jednak, że spółka pomimo dobrej kondycji finansowej nie mogła nawet marzyć o takiej reakcji rynku, tylko w oparciu o swoje dane finansowe.

Być może właśnie dlatego informacja o porozumieniu, m.in. z Netflix, tak mocno wpłynęła na kurs akcji spółki.

Sytuacja jest jednak nieprzewidywalna. Tak ważna umowa, dla tak niewielkiej spółki może mieć olbrzymie znaczenie, w związku z czym nawet nie staram się przewidzieć co dalej stanie się z kursem akcji spółki. Kurs ten nie jest co prawda tak wysoki jak momentami był wczoraj, jednak wydaje się, że na razie ustabilizował się w pewnym korytarzu cenowym. Dalsze zmiany są jednak nie do przewidzenia. Od czynników fundamentalnych większe znaczenie mogą mieć aspekty psychologiczne.

 

Platige Image - kurs akcji 18-05-2016

 

Powyższy tekst jest moją subiektywną opinią, a każde obliczenia mogą być obarczone błędami. W związku z tym nie traktujcie tej opinii, jako jakiegokolwiek rodzaju rekomendacji, czy choćby porady. Ma ona jedynie charakter poglądowy, mający na celu przybliżyć sytuację spółki, o której zrobiło się wczoraj bardzo głośno.

 

(źródło grafiki głównej: commons.wikimedia.org)


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk