• Odbierz prezent
rekomendacja dla livechat
Z artykułu dowiesz się:

- Dlaczego analitycy DM BOŚ rekomendują kupno akcji LiveChat

Analitycy DM BOŚ podtrzymali fundamentalną (długoterminową) rekomendację  Kupuj dla akcji LiveChat, ale podnieśli relatywną (krótkoterminową) rekomendację do Przeważaj. W porównaniu do poprzedniej rekomendacji spadła jednak cena docelowa – z 64,6 PLN do 61,4 PLN. Wczoraj na zamknięciu sesji za jedną akcję spółki płaciliśmy 46,50 PLN.

 

„Osłabienie  kursu  akcji  LiveChata  obserwowane  w  ubiegłym  miesiącu  miało  swoje  źródło  w  4  fundamentalnych  czynnikach,  które  opisujemy  poniżej,  niemniej  w  naszej  ocenie  spadki  były  zbyt  drastyczne.  Po  pierwsze,  USD  wyraźnie  słabł  względem  PLN, co jest silnie niekorzystną sytuacją dla spółki, która całość przychodów generuje w tej walucie. Po drugie, wyniki finansowe LiveChata  za  II  kw.  2017  roku  okazały  się  gorsze  od  oczekiwań  (o  ok.  10%),  ponieważ  Spółka  przeliczała  USD  na  PLN  jedynie  w  okresach  umacniania  się  lokalnej  waluty.  Po  trzecie,  baza  klientów   netto   w   lipcu   br.   zanotowała   19%   spadek   r/r,   co   rozczarowało  inwestorów.  Po  czwarte,  pojawiła  się  silna  podaż  akcji w związku z tym, że fundusze TFI Copernicus reprezentujące członka  rady  nadzorczej  Spółki  Andrzeja  Różyckiego  sprzedały  w  połowie  września  7,4%  pakiet  akcji  LiveChat,  co  skutkowało  zwiększeniem presji oddolnej na kurs akcji Spółki.” – piszą analitycy DM BOŚ. Wskazują przy tym, że obecnie wszystkie te negatywne czynniki albo zanikły albo ich wpływ został skorygowany.

 

LiveChat

livechat

 

SYSTEM REKOMENDACYJNY DM BOŚ

  • Kupuj – fundamentalnie niedowartościowana (potencjał wzrostu [procentowa różnica pomiędzy 12M EFV i ceną rynkową] powyżej kosztu kapitału) + zidentyfikowane katalizatory, które powinny zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
  • Trzymaj – albo (i) właściwie wyceniona, lub (ii) fundamentalnie niedowartościowana/przewartościowana, ale brak katalizatorów, które mogą zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
  • Sprzedaj – fundamentalnie przewartościowana (12M EFV
  • Przeważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot lepszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.
  • Neutralnie – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot zbliżony do zwrotu z benchmarku w ciągu następnego kwartału.
  • Niedoważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot gorszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.

 


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk