• Odbierz prezent
AMREST: Wstępne wyniki sprzedaży w drugim kwartale 2021 roku (2021-08-04 01:18)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia:2021-08-04
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
Wstępne wyniki sprzedaży w drugim kwartale 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
AmRest Holdings SE („AmRest”, „Grupa”), wiodący multibrandowy operator restauracji franczyzowych w Europie, przekazuje niniejszym informację na temat wstępnych wyników sprzedaży, trendów w obszarze sprzedaży porównywalnej (Same Store Sales) oraz procentowego udziału funkcjonujących restauracji w drugim kwartale 2021 roku.

Kluczowe informacje:
- Skonsolidowane przychody na poziomie 464,4 mln EUR, co oznacza wzrost o 70,7% rok do roku.
- Wzrost przychodów o 22,2% w porównaniu do pierwszego kwartału 2021 r.
- Wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach (z wyłączeniem wpływu zmian kursów walutowych i wyników czasowo zamkniętych lokali) wzrósł w Q2 2021 do 135,0%, w porównaniu do 91,9% na koniec Q1 2021.
- Udział funkcjonujących restauracji wyniósł 97% na koniec czerwca, w porównaniu do 95% na koniec marca.

W drugim kwartale 2021, po roku negatywnych skutków pandemii COVID-19, nastąpiło wyraźne ożywienie trendów sprzedażowych, zarówno dla wszystkich marek restauracyjnych AmRest, jak i dla całej branży. Poprawa wyników była napędzana przez inwestycje i realizację strategii w obszarze Digital, czyli działania, które pozwoliły na znaczny wzrost sprzedaży wygenerowanej w ramach kanałów „na wynos” i „z dostawą”. Szybka reakcja na potrzeby konsumentów oraz sprawne dostosowanie się do różnych regulacji i restrykcji w poszczególnych krajach działalności to kolejne czynniki, które przyczyniły się do wzrostu przychodów Grupy.
Wstępna skonsolidowana sprzedaż AmRest w drugim kwartale 2021 wyniosła 464,4 mln EUR i była o 70,7% wyższa w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku oraz o 22,2% wyższa niż w poprzednim kwartale.
Wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach, wyłączający wpływ zmian kursów walutowych i wyniki czasowo zamkniętych lokali, wzrósł w Q2 2021 do 135,0%, w porównaniu do 91,9% na koniec poprzedniego kwartału.
Udział działających restauracji w portfelu AmRest utrzymywał się na stałym poziomie i wynosił około 97% na koniec czerwca, w porównaniu do 95% na koniec marca 2021.
Wstępna sprzedaż wygenerowana na rynkach Europy Środkowo–Wschodniej wyniosła w drugim kwartale 2021 roku 206,5 mln EUR, co stanowi wzrost o 54,6% w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku i o 26,1% w porównaniu do poprzedniego kwartału.
Przychody dywizji rosyjskiej wyniosły w Q2 2021 46,5 mln EUR i były o 108,4% wyższe niż przed rokiem i o 23,3% wyższe niż w Q1 2021.
Sprzedaż dywizji Europa Zachodnia w Q2 2021 kształtowała się na poziomie 175,7 mln EUR i była o 90,1% wyższa niż przed rokiem oraz 16,5% wyższa niż w poprzednim kwartale.
Przychody na rynku chińskim w Q2 2021 osiągnęły poziom 26,6 mln EUR, co stanowi wzrost o 38,2% w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku oraz o 24,6% w porównaniu do Q1 2021.
Przychody segmentu „Pozostałe” wyniosły w drugim kwartale 9,1 mln EUR i były o 99,4% wyższe, niż przed rokiem oraz o 42,8% wyższe niż w poprzednim kwartale.
Załączniki
PlikOpis
Wstępne wyniki sprzedaży Q2 2021.pdfWstępne wyniki sprzedaży Q2 2021
Preliminary results Q2 2021.pdfPreliminary results Q2 2021
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RB 14/2021 Preliminary Results Release 2Q 2021;AmRest Holdings SE (“AmRest” or the “Group“) AmRest, a leading multi-brand franchise restaurant operator in Europe, hereby reports its preliminary results including sales, comparable sales trends and the status of restaurants operating for the second quarter ended June 30, 2021.;Key highlights 2Q 2021:;- Consolidated revenues at 464.4m EUR, representing a 70.7% growth year-on-year.;- Quarter-to-quarter revenues increased by 22.2% compared to Q1 2021.;- Same-store-sales index (Excluding F/X and adjusting for temporarily closed stores) up to 135.0% in 2Q 2021 from 91.9% at the end of last quarter.;- 97% of the restaurants operating as of the end of June versus 95% opened at the end of March.;In Q2 2021, after a full year of COVID-19 impact, sales trends recovery were quite strong for all of our brands and for the industry more broadly. This momentum was underpinned by our investments and execution of digital, take-out and delivery strategy that allowed AmRest to significantly grow these sales channels. Fast reaction to consumer needs and quick adaptation to the different rules and regulations by country have been determined to boost the Group’s revenues.;The consolidated preliminary sales in the second quarter amounted to EUR 464.4m, implying a 70.7% increase year on year and quarter-to-quarter sales were 22.2% higher compared to Q1 2021.;The same-store-sales index (excluding F/X and adjusting for temporarily closed stores) reached 135.0% in Q2 2021, up from 91.9% during Q1 2021. The share of open stores has been stable to approximately 97% at the end of June, up from 95% at the end of the previous quarter.;Preliminary sales of the Central and Eastern Europe division amounted to EUR 206.5m in Q2 2021 and were 54.6% year on year and 26.1% higher compared to the previous quarter.;The Russian segment generated revenues of EUR 46.5m in Q2 2021, 108.4% higher compared to the corresponding period in 2020 and 23.3% higher than the Q1 2021.;Sales in the Western Europe division in Q2 2021 amounted EUR 175.7m, which was higher by 90.1% compared to Q2 2020 and 16.5% higher than in the quarter before.;In China, sales amounted EUR 26.6m in Q2 2021, an increase of 38.2% compared to Q2 2020 and a 24.6% increase compared to the previous quarter.;Revenues reported under segment “Other” reached EUR 9.1m and were 99.4% higher than a year ago and 42.8% higher than in the quarter before.;Legal act: Art. 17 Sec. 1 of Regulation (EU) No 596/2014 of The European Parliament and of The Council of 16 April 2014 on market abuse (Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC

AmRest Holdings SE
(pełna nazwa emitenta)
AMRESTSpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
28224Pozeuelo de Alarcon, Madrid
(kod pocztowy)(miejscowość)
Calle Enrique Granados6
(ulica)(numer)
071 386 1235071 386 1060
(telefon)(fax)
ir@amrest.euwww.amrest.eu
(e-mail)(www)
1010002998020891041
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-04Jaime Tarrero MartosVice Secretary to the Board of Directors

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk