• Odbierz prezent
AMREST: Umowa sprzedaży biznesu w Rosji (2022-12-06 22:47)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2022
Data sporządzenia: 2022-12-06
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
Umowa sprzedaży biznesu w Rosji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
AmRest Holdings SE („AmRest”, „Grupa”), przekazuje niniejszym informację na temat podpisania umowy sprzedaży biznesu w Rosji.
AmRest, poprzez swoje spółki zależne AmRest Sp. z o.o. i AmRest Acquisition Limited, zawarł dzisiaj, tj. 6 grudnia 2022 roku, umowę sprzedaży udziałów z Almira OOO celem sprzedaży swojego biznesu restauracyjnego KFC w Rosji ("Transakcja"). Finalizacja Transakcji jest uzależniona od jej zatwierdzenia przez rosyjski urząd ds. konkurencji, zgody Yum! Brands Inc. oraz od innych zezwoleń regulacyjnych, które mogą mieć zastosowanie w Rosji.
Na dziś i zgodnie z warunkami umowy sprzedaży udziałów AmRest oczekuje, że otrzyma w rezultacie Transakcji kwotę w wysokości minimum 100 000 000 euro.
Ostateczne warunki Transakcji, które są uzależnione od pewnych czynników zewnętrznych, w tym kursu walutowego, zostaną zakomunikowane w przypadku finalizacji Transakcji. Niemniej jednak AmRest szacuje, że po ujęciu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów biznesu rosyjskiego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 30 czerwca 2022 roku, finalizacja Transakcji nie powinna wymagać dalszych odpisów aktualizujących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RB 13/2022 Agreement to sale the business in Russia;AmRest Holdings, SE (“AmRest” or the “Group”), pursuant to the provisions of Article 226 of the restated text of the Securities Market Law, issues the statement of inside information concerning an agreement to sale the whole business in Russia.;AmRest, through its subsidiaries AmRest Sp. z o.o. and AmRest Acquisition Limited, has entered today (i.e. 6 December 2022) into a share purchase agreement with Almira OOO, for the sale of its KFC restaurant business in Russia (the "Transaction"). The closing of the Transaction is subject to the approval by competition authority in Russia, the consent by Yum! Brands Inc. and to other regulatory authorizations that may be applicable in Russia.;As of today, and according to the terms of the share purchase agreement, AmRest expects to receive a minimum of 100,000,000 euros for the Transaction.;The final terms of the Transaction, which are subject to certain external factors, including exchange rate, will be communicated if the Transaction is closed. Nevertheless, AmRest estimates that after recognition of the impairment of the Russian business in the consolidated financial statements as of June 30, 2022, the completion of the Transaction should not require further adjustments.; Legal act: Art. 17 Sec. 1 of Regulation (EU) No 596/2014 of The European Parliament and of The Council of 16 April 2014 on market abuse (Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC

AmRest Holdings SE
(pełna nazwa emitenta)
AMRESTSpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
28046Madryt
(kod pocztowy)(miejscowość)
Paseo de la Castellana163
(ulica)(numer)
071 386 1000071 386 1060
(telefon)(fax)
investorrelations@amrest.euwww.amrest.eu
(e-mail)(www)
A88063979-
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-12-06Mauricio Garate MezaGeneral Counsel

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk