• Odbierz prezent
AMREST: Transakcje na akcjach własnych AmRest wykonane w ramach realizacji programu opcji menadżerskich (2021-10-18 23:59)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2021
Data sporządzenia:2021-10-18
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
Transakcje na akcjach własnych AmRest wykonane w ramach realizacji programu opcji menadżerskich
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o transakcjach na akcjach własnych AmRest wykonanych w ramach realizacji programu opcji menadżerskich poza systemem obrotu między 17 września a 8 października 2021 roku. Łącznie dokonano zbycia 35 078 akcji AmRest stanowiących 0,0160% kapitału zakładowego Spółki. Szczegóły dotyczące transakcji znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 5 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Załączniki
PlikOpis
Transakcje na akcjach własnych dokonane przez Spółkę między 17 września a 8 października 2021.pdfTransakcje na akcjach własnych dokonane przez Spółkę między 17 września a 8 października 2021
Transactions on own shares executed between September 17th and October 8th, 2021.pdfTransactions on own shares executed between September 17th and October 8th, 2021
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RB 17/2021 Transactions on AmRest shares related to the exercise of stock options plan;AmRest Holdings SE (“AmRest”, “the Company”) informs about transactions on AmRest shares related to the exercise of the stock options plan executed by the Company outside the regulated market between September 17th and October 8th, 2021. AmRest disposed in total 35 078 own shares representing 0.0160% of the Company’s registered capital. The detailed information regarding the transaction are presented in the attachment.;Legal act: Art. 5 Sec. 1 (b) of Regulation (EU) No 596/2014 of The European Parliament and of The Council of 16 April 2014 on market abuse (MAR) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC

AmRest Holdings SE
(pełna nazwa emitenta)
AMRESTSpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
28224Pozeuelo de Alarcon, Madrid
(kod pocztowy)(miejscowość)
Calle Enrique Granados6
(ulica)(numer)
071 386 1235071 386 1060
(telefon)(fax)
ir@amrest.euwww.amrest.eu
(e-mail)(www)
1010002998020891041
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-18Mauricio Garate MezaGeneral Counsel

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk