• Odbierz prezent
AMREST: Transakcje na akcjach własnych AmRest wykonane w ramach realizacji programu opcji menadżerskich (2021-03-31 23:57)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia:2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
Transakcje na akcjach własnych AmRest wykonane w ramach realizacji programu opcji menadżerskich
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o transakcjach na akcjach własnych AmRest wykonanych w ramach realizacji programu opcji menadżerskich poza systemem obrotu między 17 a 29 marca 2021 roku. Łącznie dokonano zbycia 30 360 akcji AmRest stanowiących 0,0138% kapitału zakładowego Spółki. Szczegóły dotyczące transakcji znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 5 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Załączniki
PlikOpis
Transakcje na akcjach własnych dokonane przez Spółkę między 17 a 29 marca 2021 roku.pdfTransakcje na akcjach własnych dokonane przez Spółkę między 17 a 29 marca 2021 roku
Transactions of own shares executed between March 17th and 29th, 2021.pdfTransactions of own shares executed between March 17th and 29th, 2021
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RB 4/2021 Transactions on AmRest shares related to the exercise of stock options plan;AmRest Holdings SE (“AmRest”, “the Company”) informs about transactions on AmRest shares related to the exercise of the stock options plan executed by the Company outside the regulated market between March 17th and 29th, 2021. AmRest disposed in total 30 360 own shares representing 0.0138% of the Company’s registered capital.;The detailed information regarding the transaction are presented in the attachment.;Legal act: Art. 5 Sec. 1 (b) of Regulation (EU) No 596/2014 of The European Parliament and of The Council of 16 April 2014 on market abuse (MAR) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC

AmRest Holdings SE
(pełna nazwa emitenta)
AMRESTSpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
28224Pozeuelo de Alarcon, Madrid
(kod pocztowy)(miejscowość)
Calle Enrique Granados6
(ulica)(numer)
071 386 1235071 386 1060
(telefon)(fax)
ir@amrest.euwww.amrest.eu
(e-mail)(www)
1010002998020891041
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Mark ChandlerPełnomocnik Rady Dyrektorów

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk