• Odbierz prezent
AMREST: raport finansowy (2021-02-25 19:53)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie EUR
data przekazania: 2021-02-25
AmRest Holdings SE
(pełna nazwa emitenta)
AMRESTSpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
28046Madrid
(kod pocztowy)(miejscowość)
Paseo de la Castellana163
(ulica)(numer)
071 386 1235071 386 1060
(telefon)(fax)
ir@amrest.euwww.amrest.eu
(e-mail)(www)
1010002998020891041
(NIP)(REGON)
259400T6ZDQIMDBGDN42A88063979
(LEI) (KRS)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. EUR
20202 01920202 019
Revenues48 973,0017 178,00
Results from operating activities42 004,0035 086,00
Profit before tax31 745,0023 618,00
Net profit/(loss)34 277,0025 793,00
Cash flows from operating activities-10 217,00-26 690,00
Cash flows from investing activities42 994,00-37 659,00
Cash flows from financing activities31 970,0050 959,00
Total cash flows, net64 747,00-13 390,00
Total assets777 621,00747 176,00
Total liabilities and provisions459 767,00441 477,00
Long-term liabilities399 889,00403 666,00
Short-term liabilities59 878,0037 811,00
Total equity 317 854,00305 699,00
Share capital21 955,0021 955,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
259400T6ZDQIMDBGDN42-2020-12-31.xhtml2020 Standalone Financial Statements, Directors Report, Auditor's Report

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk