• Odbierz prezent
AMREST: raport finansowy (2021-02-25 19:51)

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020


(rok)

(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresoddozawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE

w walucie EUR
data przekazania:AmRest Holdings SE(pełna nazwa emitenta)AMREST
Spożywczy (spo)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)28224
Pozeuelo de Alarcon, Madrid(kod pocztowy)
(miejscowość)Calle Enrique Granados
6(ulica)
(numer)071 386 1235
071 386 1060(telefon)

(fax)ir@amrest.eu
www.amrest.eu(e-mail)

(www)1010002998
020891041(NIP)

(REGON)259400T6ZDQIMDBGDN42
A88063979

(LEI)


(KRS)


(firma audytorska)


WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. EUR

2020
20202019

Revenue

1 522 918,001 961 521,00

Operating profit

-142 524,00105 554,00

Profit before tax

-201 461,0093 357,00

Net profit

-183 741,0066 938,00

Net profit attributable to non-controlling interests

-1 694,001 821,00

Net profit attributable to equity holders of the parent

-182 047,0065 117,00

Cash flows from operating activities

178 718,00325 568,00

Cash flows from investing activities

11 780,00-219 970,00

Cash flows from financing activities

94 948,00-117 260,00

Total cash flows, net

95 550,00-11 662,00

Total assets

2 114 256,002 434 946,00

Total liabilities and provisions

1 849 429,001 958 386,00

Long-term liabilities

1 371 669,001 459 414,00

Short-term liabilities

477 760,00498 972,00

Equity attributable to shareholders of the parent

257 880,00467 073,00

Non-controlling interests

6 947,009 487,00

Total equity

264 827,00476 560,00

Share capital

21 955,0021 955,00

Average weighted number of ordinary shares in issue (in thousands of shares)

219 169,00220 567,00

Average weighted number of ordinary shares for diluted earnings per shares (in thousands of shares)

219 346,00221 480,00

Basic earnings per share (EUR)

-0,830,30

Diluted earnings per share (EUR)

-0,830,29

Declared or paid dividend per share
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
ESEF_259400T6ZDQIMDBGDN42-2020-12-31.zip2020 Consolidation Financial Statements, Consolidated Directors Report, Auditor's Report
Certificate.xhtmlCertificate of approval of the financial statements

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk