• Odbierz prezent
Amerykański indeks S&P 500 zaliczył pięć spadkowych sesji giełdowych z rzędu! Wyraźne przyspieszenie inflacji - podsumowanie tygodnia
fot. freepik.com

Na poziomie całego tygodnia WIG stracił 0,12%, a WIG20 0,85%. Powyższe uwiarygadnia siłę oporu w rejonie 2400 – 2420 pkt. na indeksie blue chipów, który był testowany w ubiegły poniedziałek, co zakończyło się korektą w kolejnych dniach.

Z technicznego punktu widzenia na bieżących poziomach

istnieje zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia korekty lub konsolidacji, co wzmaga konieczność zachowania ostrożności. Relatywnie lepiej sytuacja prezentuje się w niższych segmentach rynku. mWIG40 wzrósł 0,93%, a sWIG80 2,09%. Indeks małych spółek tym samym jest już jedynie nieznacznie poniżej historycznego szczytu notowań. Wśród indeksów sektorowych to WIG-Górnictwo w ubiegłym tygodniu osiągnął najlepsze rezultaty, rosnąc 3,05%. W powyższym indeksie to KGHM odpowiada za niespełna 90% wyniku, lecz to JSW przyciągało najwięcej uwagi inwestorów rosnąc w tygodniu o 13,86%, po tym jak poprzedni tydzień przyniósł wzrosty o 24,59%.

Dobrze radziły sobie również WIG-Energia (2,81%) i WIG-Motoryzacja 1,99%). Z drugiej strony najsłabsze w całym tygodniu subindeksy to WIG-Leki (-4,02%) i WIG-Telekomunikacja (-3,78%). Na rynkach zagranicznych panował bardziej widoczny minorowy sentyment. W Stanach Zjednoczonych S&P 500 straciło 1,69%, Nasdaq 100 1,36%, a Dow Jones 2,15%. Na powyższe wyniki w największym stopniu przełożyła się sesja piątkowa, w której przeważała strona podażowa. Jednym z wydarzeń wartych odnotowania jest wynik sprawy sądowej pomiędzy spółkami Apple a Epic Games (producent jednej z najpopularniejszych gier na świecie – Fortnite).

FXMAG indeksy amerykański indeks s&p 500 zaliczył pięć spadkowych sesji giełdowych z rzędu! wyraźne przyspieszenie inflacji - podsumowanie tygodnia polski złoty, złoty polski, polski złoty kurs, polski złoty banknoty, złoty polski kurs, polski nowy złoty, nowy złoty polski, polski złoty nowy, nowy polski złoty, pln polski nowy złoty, kurs złotego, kurs złotego do hrywny, kurs euro do złotego, kurs złotego do euro, kurs dolara do złotego, kurs złotego do dolara, kurs hrywny do złotego, kurs korony czeskiej do złotego, kurs liry tureckiej do złotego, kurs rubla do złotego, kurs złotego wykres, kurs kuny do złotego, kurs złotego do rubla, kurs złotego prognoza, kurs szekli do złotego, kurs złotego do korony czeskiej, kurs złotego na ukrainie, kurs złotego do forinta, kurs rubla białoruskiego do złotego, kurs czeskiej korony do złotego, kurs ukraińskiej hrywny do złotego, kurs złotego do liry tureckiej, kurs szekla do złotego, kurs złotego do hrywni, kurs funta do złotego, kurs juana do złotego, kurs leja do złotego, kurs leja do złotego, kurs złotego do funta, kurs złotego do kuny, kurs złotego online, kurs hrywni do złotego, kurs duńskiej korony do złotego, kurs złotego do lewa bułgarskiego, kurs złotego do leja, kurs rubla rosyjskiego do złotego, kurs euro do złotego wykres, kurs złotego nbp, kurs lari do złotego, kurs polskiego złotego, kurs złotego prognozy, kurs lewa do złotego, kurs złotego w chorwacji, średni kurs złotego w stosunku do euro, średni kurs złotego do euro służący do przeliczenia wartości zamówienia, kurs korony islandzkiej do złotego, kurs rubla do złotego nbp, kurs złotego w niemczech, kurs leja rumuńskiego do złotego, kurs chorwackiej kuny do złotego, kurs korony duńskiej do złotego, kurs hrywny ukraińskiej do złotego, kurs marki niemieckiej do złotego, kurs lewa bułgarskiego do złotego, euro do złotego kurs, kurs liry do złotego, kurs dolara względem złotego, kurs złotego w czechach, kurs złotego w stosunku do euro, kurs hrywny do złotego kantor, kurs korony szweckiej do złotego 1

 

Sprawa dotyczyła wielu wątków i każda ze spółek odniosła częściowo zwycięstwo jak i porażkę

Najważniejsze rozstrzygnięcie dotyczy jednakże faktu, iż Apple nie zostało uznane za monopolistę, co jest pozytywne dla spółki, oraz nakazu udostępnienia producentom oprogramowania dostępnego w Apple Store możliwości korzystania z niezależnych bramek płatności dla usług dostępnych w aplikacjach, co z kolei pozostaje ściśle negatywne dla Apple. Obecnie spółka pobiera standardowo 30% prowizji od zakupów aplikacji w swoim sklepie oraz od wszystkich transakcji dokonanych wewnątrz aplikacji.

Jeżeli spółka się nie odwoła, może utracić ten drugi strumień przychodów, gdyż z pewnością znacząca część producentów oprogramowania zdecyduje się skorzystać z innych rozwiązań, unikając tak wysokiej prowizji. Notowania spółki Apple spadły w piątek o 3,31% pociągając również za sobą znaczną część rynku. Relatywnie nieduża reakcja rynku na powyższe rozstrzygniecie wynika z faktu, iż prawdopodobnie inwestorzy spodziewali się takiego wyroku.

Ostatecznie S&P 500 zaliczyło pięć spadkowych sesji z rzędu,

chociaż łącznie kluczowy amerykański indeks nie spadł od szczytu nawet 2%. Co więcej, w całym bieżącym roku maksymalny spadek od bieżącego maksimum nie wyniósł nawet 5%. Zwracamy uwagę, iż spadki takiego rzędu są całkowicie normalnym zjawiskiem i zazwyczaj pojawiają się cyklicznie w ramach każdego trendu wzrostowego.

W związku z powyższym aktualnie nie identyfikujemy zagrożenia dla bieżącego trendu. Warto natomiast zwrócić uwagę na relatywnie lepsze zachowanie technologicznego Nasdaqa od szerokiego S&P 500. Na powyższe wpływają spadające oczekiwania względem dynamiki wzrostu PKB w USA w roku bieżącym jak i perspektywa pogorszenia się sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Oba powyższe czynniki relatywnie faworyzują spółki technologiczne względem cyklicznych.

Ubiegły tydzień upłynął w słabszych nastrojach jeśli chodzi o wyniki funduszy inwestycyjnych

Fundusze akcji zagranicznych straciły średnio 0,75%, przy słabym zachowaniu rozwiązań skupionych na rynkach akcji globalnych rozwiniętych, jak i wschodzących – obie kategorie straciły 0,70%. Najsłabiej radziły sobie fundusze akcji tureckich, których wyceny spadły średnio o 3,59%. Z kolei fundusze akcji polskich straciły 0,01%, przy dobrym zachowaniu grupy akcji małych i średnich spółek, które zakończyły tydzień średnią stopą zwrotu na poziomie +0,41%. Obciążeniem była kategoria funduszy akcji polskich uniwersalne (straciły średnio 0,14%) z uwagi na słabsze, zeszłotygodniowe zachowanie się indeksu WIG20.

Ubiegły tydzień był z również słaby dla zarządzających funduszami dłużnymi PLN. Najlepszą grupą w powyższym segmencie okazały się fundusze papierów dłużnych polskich korporacyjnych z średnią stopa zwrotu na poziomie +0,02%. Z drugiej strony najsłabiej radziły sobie fundusze papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne tracąc 0,03%.

FXMAG indeksy amerykański indeks s&p 500 zaliczył pięć spadkowych sesji giełdowych z rzędu! wyraźne przyspieszenie inflacji - podsumowanie tygodnia polski złoty, złoty polski, polski złoty kurs, polski złoty banknoty, złoty polski kurs, polski nowy złoty, nowy złoty polski, polski złoty nowy, nowy polski złoty, pln polski nowy złoty, kurs złotego, kurs złotego do hrywny, kurs euro do złotego, kurs złotego do euro, kurs dolara do złotego, kurs złotego do dolara, kurs hrywny do złotego, kurs korony czeskiej do złotego, kurs liry tureckiej do złotego, kurs rubla do złotego, kurs złotego wykres, kurs kuny do złotego, kurs złotego do rubla, kurs złotego prognoza, kurs szekli do złotego, kurs złotego do korony czeskiej, kurs złotego na ukrainie, kurs złotego do forinta, kurs rubla białoruskiego do złotego, kurs czeskiej korony do złotego, kurs ukraińskiej hrywny do złotego, kurs złotego do liry tureckiej, kurs szekla do złotego, kurs złotego do hrywni, kurs funta do złotego, kurs juana do złotego, kurs leja do złotego, kurs leja do złotego, kurs złotego do funta, kurs złotego do kuny, kurs złotego online, kurs hrywni do złotego, kurs duńskiej korony do złotego, kurs złotego do lewa bułgarskiego, kurs złotego do leja, kurs rubla rosyjskiego do złotego, kurs euro do złotego wykres, kurs złotego nbp, kurs lari do złotego, kurs polskiego złotego, kurs złotego prognozy, kurs lewa do złotego, kurs złotego w chorwacji, średni kurs złotego w stosunku do euro, średni kurs złotego do euro służący do przeliczenia wartości zamówienia, kurs korony islandzkiej do złotego, kurs rubla do złotego nbp, kurs złotego w niemczech, kurs leja rumuńskiego do złotego, kurs chorwackiej kuny do złotego, kurs korony duńskiej do złotego, kurs hrywny ukraińskiej do złotego, kurs marki niemieckiej do złotego, kurs lewa bułgarskiego do złotego, euro do złotego kurs, kurs liry do złotego, kurs dolara względem złotego, kurs złotego w czechach, kurs złotego w stosunku do euro, kurs hrywny do złotego kantor, kurs korony szweckiej do złotego 2

W mijającym tygodniu, najistotniejszymi wydarzeniami

w strefie euro i w Polsce były posiedzenia miejscowych banków centralnych. W odniesieniu do posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, już w poniedziałek oczekiwania co do decyzji zostały wyraźnie stonowane przez słowa prezesa Glapińskiego. Tak więc, zgodnie z oczekiwaniami, Rada utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Decyzję argumentowano wciąż wysoką niepewnością co do trwałości ożywienia gospodarczego i egzogenicznym charakterem czynników podbijających inflację w ostatnich miesiącach. Również publiczne wystąpienie Prezesa NBP zostało przez rynek odebrane jako gołębie.

Zdaniem Szefa NBP, krajowy bank centralny nie powinien reagować podwyżką stóp na negatywne szoki podażowe, a odpowiedzi na obecny szok istnieją tylko po stronie polityki fiskalnej. Glapiński po raz kolejny ocenił również, że wzrost inflacji jest przejściowy, a wskaźnik może obniżyć się do ok. 3,5% w II poł. przyszłego roku. Odnośnie obecnego kursu złotego, Prezes NBP określił go jako zadowalający i dobry dla gospodarki oraz dla eksporterów. Z kolei w centrum uwagi rynków w strefie euro znajdowała się wrześniowa decyzja ws. polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego oraz konferencja prasowa prezes EBC Christine Lagarde. Zgodnie z oczekiwaniami rynku, stopy procentowe pozostały bez zmian.

Jednocześnie, skup aktywów w ramach nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii

(PEPP) będzie prowadzony w umiarkowanie niższym tempie niż wcześniej. Sama jego nominalna wartość pozostanie jednak bez zmian co najmniej do marca 2022 roku. EBC zrewidował również w górę prognozy dynamiki PKB w strefie euro na 2021 r. do 5%, na 2022 r. w dół do 4,6%, a na 2023 pozostawił bez zmian na poziomie 2,1%. EBC zrewidował w górę prognozy inflacji na 2021 r. do 2,2%, na 2022 r. w górę do 1,7%, a w 2023 r. w górę do 1,5%.

Bardziej „jastrzębi” przekaz EBC był oczekiwany przez rynek, co ma odpowiadać dobrym danym makroekonomicznym i wyższej od przewidywań inflacji. Po ostatnich, rozczarowujących danych z amerykańskiego rynku pracy (zatrudnienie poza rolnictwem zwiększyło się w sierpniu o 235 tys. etatów, wobec konsensusu rynkowego zakładającego wzrost o ponad 700 tys.) w nadchodzącym tygodniu uwaga rynków ponownie skupi się na Stanach Zjednoczonych. We wtorek opublikowane zastaną dane o sierpniowej inflacji CPI.

Konsensus zakłada odczyt na poziomie powyżej 5%,

podobnie jak w lipcu gdy inflacja wyniosła 5,4% r/r. Mimo to, Bank Rezerwy Federalnej na czele z jego prezesem Jerome’m Powellem podtrzymuje swoją narrację o przejściowym charakterze inflacji. Tonuje to oczekiwania rynku, co do szybkiej zmiany prowadzonej obecnie przez Fed polityki monetarnej. W kontekście inflacji warto również zwrócić uwagę na publikowane w piątek przez Uniwersytet w Michigan oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych.

Te długookresowe pozostają dobrze zakotwiczone poniżej poziomu 3,0%, natomiast w perspektywie roku gospodarstwa domowe spodziewają się inflacji w wysokości 4,6% r/r. Poza tym, w czwartek poznamy cotygodniowe dane o liczbie wniosków o zasiłek dla bezrobotnych i wyniki sprzedaży detalicznej, która biorąc pod uwagę konsensus najprawdopodobniej zmniejszy się o 0,2% m/m. Lokalnie poznamy szereg danych z Polski, zaczynając w środę finalnym wskazaniem dynamiki CPI w sierpniu.

Wstępny szacunek wskazał na wyraźne przyspieszenie inflacji

do poziomu 5,4% r/r w ubiegłym miesiącu. Głównym motorem wzrostu cen pozostają paliwa, które dokładają około 1,5 pp do głównego wskaźnika. Dzień później NBP opublikuje dynamikę inflacji bazowej, która prawdopodobnie ukształtuje się w okolicy 3,9-4,0% r/r. Tydzień zakończy się publikacją danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu.

Naszym zdaniem dynamika płac utrzymała się na zbliżonym poziomie co w lipcu i wyniosła około 8,0% r/r. Jednocześnie widzimy ryzyko, że wzrost zatrudnienia był nieznacznie słabszy i wyniósł 0,9% r/r.


BNP Paribas Biuro Maklerskie

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. jest jednym z pierwszych biur maklerskich w Polsce - działa na rynku papierów wartościowych od 1992 roku. Materiały analityczne tworzone są przez Zespół Doradztwa Inwestycyjnego w skład którego wchodzą Lukas Cinikas, Szymon Nowak, Michał Krajczewski i Adam Anioł.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk