• Odbierz prezent
ALUMETAL S.A.: Informacja o transakcjach objęcia warrantów subskrypcyjnych Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR (2021-03-26 16:05)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia:2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
ALUMETAL S.A.
Temat
Informacja o transakcjach objęcia warrantów subskrypcyjnych Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 26 marca 2021 roku Spółka otrzymała powiadomienia o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii F w ramach Programu Motywacyjnego przez:
• Panią Agnieszkę Drzyżdżyk – Prezesa Zarządu dot. objęcia 10 577 warrantów subskrypcyjnych serii F,
• Pana Krzysztofa Błasiaka – Wiceprezesa Zarządu dot. objęcia 8 256 warrantów subskrypcyjnych serii F,
• Pana Przemysława Grzybka – Członka Zarządu dot. objęcia 6 966 warrantów subskrypcyjnych serii F,
sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Powiadomienia Członków Zarządu oraz Zmiana Powiadomienia Wiceprezesa Zarządu stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Poawiadomienie_A_Drzyżdżyk.pdfPowiadomienie Prezesa Zarządu Agnieszki Drzyżdżyk
Powiadomienie_P_Grzybek.pdfPowiadomienie Członka Zarządu Przemysława Grzybka
Powiadomienie_Pierwotne_K_Błasiak.pdfPowiadomienie pierwotne Wiceprezesa Zarządu Krzysztofa Błasiaka
Powiadomienie_Zmiana_K_Błasiak.pdfZmiana powiadomienia Wiceprezesa Zarządu Krzysztofa Błasiaka
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALUMETAL S.A.Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-650Kęty
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kościuszki111
(ulica)(numer)
+48 (33) 47 07 100+48 (33) 47 07 101
(telefon)(fax)
alumetal@alumetal.plwww.alumetal.pl
(e-mail)(www)
549-20-40-001357081298
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-26Agnieszka DrzyżdżykPrezes Zarządu
2021-03-26Przemysław GrzybekCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk